Suunnitteluohjeet

Rakennussuunnitteluohjeen tavoitteena on ohjeistaa Tilapalvelujen rakennuttamien rakennusten suunnittelijoita noudattamaan rakennuttajaorganisaatiossa hyviksi ja tarpeellisiksi todettuja suunnitteluratkaisuja. Ohjeet koostuvat toisaalta yleisemmistä suunnitteluperiaatteista ja toisaalta yksityiskohtaisista ratkaisuista.

Tältä sivulta löydät suunnitteluohjeet suunnittelua tekeville ja siihen osallistuville eri alojen toimijoille sekä suunnitteluun vaikuttavia oppaita ja selvityksiä.

Yleiset suunnitteluohjeet eri toimijoille

Suunnitteluohjeet arkkitehdeille

Suunnitteluohjeet erityisesti arkkitehdeille. Katsothan myös ylempää muut suunnitteluohjeet.

Ohjeet rakennusautomaatiojärjestelmien suunnitteluun

Suunnitteluohjeet erityisesti rakennusautomaatiojärjestelmiä suunnitteleville ja suunnitteluun osallistuville. Katsothan myös ylempää muut suunnitteluohjeet.

Palvelukeittiöiden suunnitteluohjeet

Ohessa Voimian palvelukeittiöiden suunnitteluohjeet eri kokoisille kouluille ja päiväkodeille.

Lähes 0-energiarakentaminen

Tietoa lähes 0-energiarakentamisesta löytyy materiaalipankin energiatehokkuus-osiosta:

Energiatehokkuus