Julkiset hankinnat

Vahvistamme omaa osaamistamme hankintojen avulla, jotta julkisten kiinteistöjen suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpitäminen olisi sujuvaa. Tampereen Tilapalvelut kilpailuttaa hankintansa noudattaen lakia julkisista hankinnoista sekä omaa hankintastrategiaansa ja ohjeistustaan. Teemme taloudellisesti kannattavia ja vastuullisia hankintoja.

Tutustu hankintastrategiaamme tästä:
Tampereen Tilapalveluiden hankintastrategia

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi). Hankkeita toteutetaan investointiohjelman mukaisesti määrärahojen puitteissa. Rakennushankkeistamme voit lukea tarkemmin Hankkeet – Tampereen tilapalvelut.

Kumppanirekisterit ja dynaamiset hankintajärjestelmät

Tampereen Tilapalveluilla on käytössään hankintojen toteuttamiseen myös kumppanirekistereitä ja dynaamisia hankintajärjestelmiä. Tutustu voimassa oleviin kumppanirekistereihin ja dynaamisiin hankintajärjestelmiin tarkemmin ja jätä hakemus.

Kiinteistöjen nosto-ovien korjaustöiden kumppanirekisteri

Voit hakea Tilapalveluiden nosto-ovien korjaustöiden kumppanirekisteriin.

Dynaamiset hankintajärjestelmät

Voit hakea dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Kiinteistöjen julkisivusaumaustöiden kumppanirekisteri

Voit hakea Tilapalveluiden julkisivusaumaustöiden kumppanirekisteriin.

Kiinteistöjen julkisivupesujen kumppanirekisteri

Voit hakea Tilapalveluiden julkisivupesujen kumppanirekisteriin.

Kiinteistöjen ulkomaalaustöiden kumppanirekisteri

Voit hakea Tilapalveluiden ulkomaalaustöiden kumppanirekisteriin.

Rakennusten purkutöiden kumppanirekisteri

Voit hakea Tilapalveluiden rakennusten purkutöiden kumppanirekisteriin.

Vesikatetöiden kumppanirekisteri

Voit hakea Tilapalveluiden vesikatetöiden kumppanirekisteriin.