Suunnittelun johtaminen

Suunnittelun johtamisella varmistettaan, että suunnittelu säilyy selkeänä ja hallittuna kokonaisuutena. Kilpailutamme suunnittelijat sopimukset. Ohjaamme ja valvomme suunnittelua. Me toteutamme myös suunnitteluohjeet ja ohjeistuksen.

Vastuu ja laatu ovat korkealla tasolla

Suunnittelun asiantuntijamme huolehtivat, että

  • suunnittelijat valitaan hankinta- ja tilaajavastuulakia noudattaen
  • suunnittelijat valitaan laatukriteerit huomioiden
  • suunnitelmien tarkastus turvaa niiden laadun
  • suunnitelmaratkaisut ovat taloudellisesti ja laadullisesti järkeviä

Hallittu suunnittelu on hyvä pohja hankkeelle

Kun me johdamme suunnittelua, asiakas saa

  • varmuuden siitä, että hankkeessa on laadullisesti hyvät suunnittelijat
  • varmuuden siitä, että suunnitelmat on tehty laadullisesti hyvin ja kustannustehokkaasti
  • suunnitelmien tarkastuksen ja yhteensovituksen
  • pitävän aikataulun hankkeelle
  • säästöä ylläpitokustannuksiinsa
  • helpotusta huoltotoimenpiteisiin
jukka_kauppinen_tilapalvelut_5757

Jutellaanko lisää?

Jukka Kauppinen

Rakennuttamispäällikkö

Puhelin: 050 321 0355
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tilapa.fi