Sisäilmaohjeet ja -oppaat

Työnantaja on velvoitettu huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä, mikä tarkoittaa myös hyvästä sisäilmasta huolehtimista. Tilapalvelut seuraa kiinteistöjen sisäilman laatua, ja sisäilma pyritään pitämään tasokkaana ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Tilapalveluilla on laaduntarkkailua varten toimintamalleja sekä sisäilmaohjeita ja -oppaita. Turvallisen sisäilman kannalta on tärkeää, että kehitettyjä toimintamalleja noudatetaan jokapäiväisessä toiminnassa.

Katso sivuiltamme myös hyödyllisiä linkkejä sisäilma-asioihin liittyen.

Lue lisää sisäilmaselvitysprosessistamme.

Sisäilmaopas tilojen käyttäjille

Käyttäjän ohje lämpötilojen hallintaan

Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohje

Tampereen kaupungin sisäilmasto-ohjeessa annetaan ohjeet sisäilmasto-ongelmien ennaltaehkäisyyn ja sisäilmasto-ongelmien ratkaisuun.

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa

Siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksiä ja tarkoittaa sitä, että tilat ja pinnat ovat helposti siivottavissa.

Siivottavuusoppaat päiväkoti- ja peruskoulutilojen, toisen asteen oppilaitosten sekä avo- ja asumispalvelutilojen käyttäjille.