Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Meiltä saat sekä lainsäädännön tarkoittaman ja vaatiman pääsuunnittelijan että arkkitehtisuunnitelijan uudis- ja korjaushankkeisiin. Teemme pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten ja kattavat toteutussuunnitelmat rakentamista varten. Suunnittelu antaa edellytykset hallita rakennushankkeen aikataulua.

Osaavaa suunnittelua

Pää- ja arkkitehtisuunnittelun myötä asiakas saa

 • omat tavoitteensa ja tarpeensa esitettyinä konkreettisten suunnitelmien muodossa
 • projektiinsa tuekseen niin rakennuslupaprosessin kuin muidenkin viranomaislupien hakemisen vahvan osaajan
 • käyttöönsä yhteen sovitetut eri ammattialojen suunnitelmat rakennushankkeen toteuttamiseksi
 • käyttöönsä rakentamisen ajaksi tekijän, joka hallitsee hyvin eri osa-alueista koostuvan suunnitelmakokonaisuuden

Toimivat suunnitteluratkaisut

Kun me suunnittelemme hankkeen, lopputuloksena on

 • asiakkaan käyttöön tarkoitettu suunnitteluratkaisu, joka vähintään säilyttää tai jopa lisää kiinteistön arvoa
 • mahdollisuus toteuttaa rakennushanke ilman huolta suunnitteluratkaisujen soveltuvuudesta
 • sellaistakin sisällön toiminnallista ja arkkitehtoonista lisäarvoa, jota asiakas ei ole alun perin edes tavoitellut
 • edellytykset hyvään toiminnan laatuun soveltuvien tilojen puolesta
 • hyvä tilojen hinta-laatusuhde investoinnin osalta
 • hyväksyttävät elinkaarikustannukset
 • varmuus siitä, että lupaprosessit on hoidettu pykälien mukaan
Miehen kasvokuva.

Jutellaanko lisää?

Mikko Allinniemi

Suunnittelupäällikkö

Puhelin: 040 866 9030
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tilapa.fi