Kiinteistöjen palvelupyynnöt

Vikailmoitukset · Työtilaukset · Palautteet

Tilapalveluiden tekninen asiakastuki 24/7
040 703 4999

Asiakaspalvelija palvelee ma-to 7.00 – 15.30, pe 7.00 – 13.45.
Muina aikoina puheluihin vastaa vartiointiliike, joka välittää asian Tilapalveluiden päivystäjälle.
Vartiointiliikkeen päivitysajan varanumero on 010 620 2000.

Tee tästä vikailmoitukset ja palvelupyynnöt

Lähettämällä lomakkeen annat suostumukseti antamieti tietojen käsittelyyn Tampereen Tilapalveluiden tietosuojaselosteen mukaisesti.

VIKAILMOITUS VAI TYÖTILAUS

VIKAILMOITUS = ilmoitus viasta tai asiasta, jonka korjaamisen kustannukset sisältyvät vuokraan tai palvelusopimukseen

TYÖTILAUS = Tilapalveluilta tilattava työ tai palvelu, jonka tilaaja maksaa

Huomioithan, että eri asioille tulee tehdä erilliset palvelupyynnöt. Samaan ilmoitukseen ei tule laittaa tilaus- ja vikailmoitusasioita.

SUJUVUUDEN PARANTAMISEKSI

 • kerro tarkat tiedot tilasta, esim. huonenumero
 • kiireisistä vioista soita myös tekniseen asiakastukeen 040 703 4999 (24/7)
 • kun kohteen yhteyshenkilö tekee vikailmoituksen, vältymme usealta ilmoitukselta samasta asiasta
 • työtilauksissa tilaajalla tulee olla riittävät tilausoikeudet

Mitä ilmoitukselleni tapahtuu?

Täytetty lomake ohjautuu Tilapalveluiden teknisen asiakastuen käsiteltäväksi ja välitettäväksi eteenpäin oikealle taholle työn suorittamista tai palautteen käsittelyä varten. Siivouksen palvelupyynnöt ohjautuvat Tampereen Voimialle ja Tilajärjestelyt ja vuokralaskutus -asiat ohjautuvat Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmälle.

Jos haitta on merkittävä:

Merkittävää haittaa kiinteistölle tai sen käyttäjille aiheutuvista vioista tulee vikailmoituksen lisäksi soittaa Tilapalveluiden tekniseen asiakastukeen 040 703 4999.

HUOM!

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. Hätäkeskus lähettää paikalle tarpeen mukaan poliisin, pelastuksen, ensihoidon tai sosiaalitoimen apua.

OHJE: Näin teet palvelupyynnön:

 1. Onko kyseessä vikailmoitus vai työtilaus/palaute?
 2. Valitse palvelupyynnön aihe. (Vikailmoitus/Työtilaus/Työtilaus asunnonmuutostyö/Palaute). Valitse ”Vikailmoitus” silloin, kun ilmoitus on viasta tai asiasta, jonka korjaamisen kustannukset sisältyvät vuokraan tai palvelusopimukseen. Valitse ”Työtilaus” silloin, kun haluat tilata Tilapalveluilta palvelua, jonka maksajana on edustamasi organisaatio. Työtilauksen tekijällä tulee olla tilausoikeudet.
 3. Hae kiinteistö. Kiinteistön haku toimii nimellä, osoitteella tai niiden nimen osalla. Valitse alapuolelle ilmestyvästä valikosta haluamasi kiinteistö. Valinta avaa lomakkeen täytettäväksi.
 4. Täytä lomakkeelle vähintään pakolliseksi merkityt kohdat. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
  Tila/Työkohde = missä tilassa vika tai työkohde sijaitsee. Anna myös huoneen tai tilan nimi tai numero.
  Tarve/työ = selosta lyhyesti minkälaisesta viasta tai työstä on kyse. Tarvitaanko työssä jotakin erityisosaamista? Toivomme, että eri tehtävistä tehdään erilliset ilmoitukset.
  Ilmoittaja = henkilö, joka täyttää lomakkeen.
  Tilaaja = ilmoittajan edustaman organisaation edustaja, joka vastaa työtilauksen kustannuksista.
  Yhteyshenkilö kohteessa = henkilö, joka opastaa kohteeseen ja osaa kertoa viasta/työstä tarkemmin.
  Toivottu toteutusajankohta = ilmoittajan toive sopivasta tai ilmoitus epäsopivasta ajankohdasta, jonka toteutumista ei voida kaikissa tapauksissa taata.Huom! Kiireisissä tapauksissa vikailmoitukset on tehtävä aina puhelimitse. Työtilauksissa pitää aina ilmoittaa täydelliset laskutustiedot.
 5. Lopuksi lähetä lomake.

Täytäthän kaikki pakolliset lomakekentät huolellisesti!

Palvelupyyntölomake ei täytä kaikkia saavutettavuusdirekiivin kriteerejä, mutta voit tarpeen mukaan tehdä palvelupyynnön myös saavutettavalla tavalla. Saavutettava tapa on kerrottu erikseen saavutettavuusselosteessa.