Sisäilmaselvitysprosessin hallinta

Hyvässä sisäilmassa on helppo olla ja sisäilma onkin oleellisin asia kiinteistön käyttäjien viihtyvyyden kannalta.  Meiltä saat asiantuntijapalvelua palvelurakennusten sisäilma-asioiden hyvään hoitoon ja ongelmien ratkaisemiseen. Vakiintuneet toimintatapamme helpottavat sisäilma-asioiden hallintaa ja edistävät sisäilman laadukasta hoitoa.

Sisäilmaselvitysprosessiimme kuuluvat:

  • Olosuhdekyselyt ja analysointi
  • Teknisten selvitysten teettäminen ja valvonta
  • Tiedottaminen, tiedotustilaisuudet
  • Asiantuntijayhteistyö, viranomaisyhteistyö
  • Sisäilmakorjausten seuranta
  • Sisäilmaselvitysten dokumentointi
  • Sisäilmakatsastukset
  • Korjaushankkeen seuranta ja dokumentointi

Järjestämme myös infotilaisuuksia ja koulutuksia sisäilma-asioihin liittyen.

 

Sisäilmakatsastus – ennakoivaa sisäilmatoimintaa

Sisäilmakatsastus on osa ennakoivaa sisäilmatoimintaa, jonka tavoitteena on sisäilmaongelmien ennaltaehkäiseminen. Sen tavoitteena on havaita sisäilmaan vaikuttavia riskejä. Sisäilmariskien poistaminen estää sisäilmaongelmien syntymistä, jolloin käyttäjien tiloissa viihtyminen ja työn tuottavuus lisääntyy.

Sisäilmakatsastuksessa tarkastellaan rakennuksen ja sen järjestelmien, erityisesti ilmanvaihdon, kuntoa sisäilmapainotteisesti eli painottaen sellaisia asioita, joilla on vaikutusta rakennuksen sisäilmasto-olosuhteisiin.

Katsastajat ovat tottuneita sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen tekijöitä. Katsastus on kuntoarviota ja -tutkimusta huomattavasti kevyempi tarkastusmuoto, jossa näkökulma on sisäilmapainotteinen.

Tuloksena sisäilmakatsastuksesta on katsastusraportti, johon on kirjattu sellaiset jatkotoimenpidesuositukset, joilla voidaan edistää rakennuksen parempia sisäilmasto-olosuhteita.

 

Korjaushankkeen seuranta- ja loppudokumentti

Sisäilmakorjausten sekä käyttöä turvaavien korjausten yhteydessä korjaushankkeesta laaditaan seuranta- ja loppudokumentti. Dokumenttiin kirjataan korjauksen lähtökohta, eli mitä ongelmaa korjauksella pyrittiin poistamaan ja miten. Myös korjauksen aikaiset muutokset, mm. työn aikana esiin tulleet lisätyöt ja tekemättä jääneet asiat kirjataan dokumenttiin.

Tärkeä osa dokumenttia on seurantasuunnitelma, jossa kerrotaan, miten korjauksen onnistumista seurataan tulevien vuosien aikana. Tämä tarkoittaa yleensä käyttäjille tehtäviä olosuhdekyselyitä, olosuhdemittauksia, paine-eromittauksia ja esimerkiksi merkkiainekokeita, joilla varmistetaan, onko tehty tiivistyskorjaus pysynyt tiiviinä. Suunnitelma tehdään yhdessä suunnittelijan ja sisäilmatutkijan kanssa. Sen sisältö riippuu kohteesta ja tehdyistä korjauksista.

Seuranta- ja loppudokumentin avulla varmistetaan, että tehty korjaus tulee hyvin dokumentoitua, ja että korjauksen onnistumista seurataan suunnitelmallisesti. Dokumentoimalla korjaustoimenpiteet paremmin sekä seuraamalla niiden onnistumista korjauksen jälkeen saavutetaan laadukkaampia ja kestävämpiä korjaustuloksia.

 

Lue lisää sisäilma-asioista:

Jutellaanko lisää?

Laura Pyykkö

Sisäilma-asiantuntija

Puhelin: 044 430 9632
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tilapa.fi