Rakentamisen ohjaus ja valvonta

Asiantunteva rakentamisen johtaminen takaa, että kaikesta huolehditaan. Me hoidamme urakoitsijoiden kilpailuttamisen ja urakkasopimukset. Huolehdimme-rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä työmaavalvonnasta. Teemme asianmukaisesti vastaanottotarkastukset, toimivuustarkastukset ja takuuaikaiset tehtävät.

Varmistamme laadun

Rakentamisen johtaminen varmistaa, että

  • urakoitsijat valitaan hankinta- ja tilaajavastuulakia noudattaen
  • urakoitsijat valitaan laatukriteerit huomioiden
  • lisä- ja muutostyöt hoidetaan kustannustehokkaasti
  • työmaavalvonta suoritetaan huolellisesti, mikä takaa rakentamisen laadun ja virheettömyyden
  • rakennustöiden aikataulua seurataan ja siitä kerrotaan asiakkaalle
  • teknisiä järjestelmiä tarkastetaan ja seurataan, mikä turvaa käyttäjien toiminnan terveellisissä tiloissa

Valvomme rakentamista

Asiakkaanamme saat varmuuden siitä, että

  • hankkeessa on laadullisesti hyvät urakoitsijat
  • rakentaminen on tehty laadullisesti hyvin ja kustannustehokkaasti
  • rakennustyöt on tehty suunnitelmien mukaisesti
  • hanke luovutetaan asiakkaalle asianmukaisessa kunnossa ja aikataulussa
  • tekniset järjestelmät toimivat suunnitelmien mukaisesti myös käytössä
  • tekniikka tuo säästöä energian kulutuksessa, hyvän sisäilman laadun sekä parantaa työtehoa ja viihtyvyyttä
jukka_kauppinen_tilapalvelut_5757

Jutellaanko lisää?

Jukka Kauppinen

Rakennuttamispäällikkö

Puhelin: 050 321 0355
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tilapa.fi