Energiatehokkuus

Tavoitteenamme on päivittäisessä työssämme noudattaa vuosiksi 2017−2025 laadittua energiankäytön tehostamissuunnitelmaa, seudullista ilmastostrategiaa ja pormestareitten ilmastositoumuksen mukaista kestävän energiankäytön ohjelmaa (SEAP).

Lisäksi kehitämme tapoja toteuttaa kiinteistöjen elinkaaritarkastelua, jotta uudis- ja perusparannushankkeita suunniteltaessa rakennuksen elinkaaren aikaista energiankäyttöä voisi huomioida entistä enemmän.

COMBI-hanke

Tilakeskus osallistuu myös kehityshankkeisiin. Esimerkiksi Tilakeskus on mukana COMBI-hankkeessa(Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings), joka keskittyy palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen.

COMBI  tarkastelee palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista kokonaisvaltaisesti. Samalla hanke selvittää rakentamisen prosesseja ja kehittää toimintamalleja sekä korjausvaihtoehtoja.

COMBI-hankkeen vetäjänä toimii TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmä. TTY:n rakennustekniikan laitokselta tutkimukseen osallistuvat myös elinkaaritekniikan, energia- ja elinkaaritalouden sekä rakentamisen prosessien tutkimusryhmät. TTY:n arkkitehtuurin laitokselta tutkimuksessa on mukana lisäksi asuntosuunnittelun tutkimusryhmä. Aalto-yliopistosta tutkimukseen osallistuu energiatekniikan laitoksen energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien laboratorio. TAMK:sta mukana on rakentaminen ja teknologiayksikön talotekniikka-ryhmä.

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala, p. 040 620 6368

ESCO-hanke

Tampereen kaupunki toteuttaa vuosien 2017-2025 aikana kymmeneen koulukiinteistöön kohdistuvan energiansäästöhankkeen niin sanotulla ESCO-konseptilla (Energy Service Company). ESCO-yhteistyökumppaniksi valittiin Assemblin Oy.

ESCO-konseptilla tarkoitetaan toimintaa, jossa tarjoava yritys ottaa kokonaisvastuun kiinteistöjen energiansäästöhankkeen toteutuksesta ja sopimuksen aikaisesta käytön ohjauksesta.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa kiinteistöjen energiataloutta, teknistä toimivuutta ja toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön ja Tampereen kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen tavoitteita. Toimenpiteet toteutetaan siten, että niillä pyritään parantamaan myös koettua sisäympäristön laatua.

Hankkeen keskeiset tavoitteet

• rakennusten kokonaisenergiatalouden parantaminen
• hiilijalanjäljen ja ylipäätään ympäristökuorman pienentäminen
• rakennusten sisäympäristön laadun ylläpito ja parantaminen
• rakennusten teknisen tason kohottaminen
• kohdekiinteistössä saavutetaan yhteensä vähintään 9 % säästö energiakulutuksessa
• hankkeessa tehtyjen parannusten takaisinmaksuaika saa olla enintään 8 vuotta.

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala, p. 040 620 6368

Lähes 0-energiarakentaminen

Tampereen kaupunki on sitoutunut hiilipäästöjen vähentämiseen. Tilapalvelut on kehittänyt matalaenergiarakentamista pitkäjänteisesti koko 2010-luvun ajan. Vuoden 2013 jälkeen valmistuneet suuret uudisrakennuskohteet täyttävät lähes poikkeuksetta uusien vuonna 2018 voimaan astuneiden lähes 0-energiarakentamisen määräysten vaatimukset. Useiden vuosien kokemus tarjoaa Tilapalveluille mahdollisuuden oppia lisää energiatehokkaasta rakentamisesta ja kehittää edelleen rakentamistapaansa.

Lähes nollaenergiarakennuksen lämpötilan hallinta ePilotti-hankkeessa (pdf, 577 kB)

Julkaistu Rakennusfysiikka 2019 seminaarissa 28.-30.10.2019

Uusi lähes 0-energiarakentamisen rakentamistapa

Julkaistu Rakennusfysiikka 2017 seminaarissa 24.-26.10.2017

Pilottihanke

Vuonna 2018 toteutettiin energiatehokkaan rakentamisen pilottihanke, ns. ePilotti, jossa kehitettiin ja sovellettiin uutta rakennustapaa ensimmäistä kertaa koulurakennukseen. Tutustu hankkeeseen: Johanneksen koulutalon lisärakennus