Hyppää sisältöön

Isännöitsijän työssä ei ole kahta samanlaista päivää

Jaa somessa:

Isännöitsijän työssä ei ole kahta samanlaista päivää

18.6.2020

Tuomas Tamminen, Petri Laaksonen ja Toni Nummi kertovat työstään Tilapalveluiden isännöitsijöinä.

Tilapalveluissa työskentelee yhteensä 9 kohdeisännöitsijää. Petrillä ja Tonilla on molemmilla hoidettavinaan 60–70 kiinteistökohdetta. Yhteen kohteeseen voi kuulua useita rakennuksia. Tuomaksella kohteita on viisi, mutta kohdeisännöinnin lisäksi Tuomas keskittyy kehitystyöhön, kuten raportoinnin tai isännöinnin tiedotteiden kehittämiseen.

Isännöitsijän tehtävänä on johtaa kiinteistön kunnossapitoa ja kehittämistä, sekä vastata omalta osaltaan kiinteistön arvon säilyttämisestä ja kiinteistön omistajan asettamien suuntaviivojen täyttymisestä.

Isännöitsijä Petri Laaksonen

– Isännöitsijä toimii rajapintana eri osapuolten välillä. Isännöitsijä osallistuu tilan käyttäjien ja tilan omistajan väliseen keskusteluun asiantuntijana. Lisäksi Tilapalveluiden sisällä isännöitsijä työskentelee niin työnjohdon kuin rakennuttamisen kanssa. Toisaalta yhteydenottoja voi tulla keneltä tahansa, esimerkiksi kiinnostuneelta kuntalaiselta tai vaikka kunnanvaltuutetulta, Tuomas kertoo.

Tuomas ja Petri ovat toimineet isännöitsijöinä jo muutaman vuoden, ja Toni on ehtinyt tehdä samaa työtä vuoden verran.

Isännöitsijä Toni Nummi on käymässä Hakametsän jäähallilla. Hallilla keskusteltiin huoltomaalauksista hallimestarin ja maalareiden kanssa.

Isännöitsijä suunnittelee hankkeita

Isännöitsijät kertovat, että työpäivään mahtuu monenlaista. Päivä koostuu sekä asiakkaiden ja työkavereiden yhteydenotoista että itsenäisestä tekemisestä. Isännöitsijän tehtävään kuuluu kohdekäyntejä, mutta paljon myös tietokonehommia, jolloin esimerkiksi vastataan yhteydenottoihin, tehdään tilauksia tai suunnitellaan hankkeita.

– Sampolan koulun työväenopiston ilmanvaihtojärjestelmä on tulossa elinkaarensa päähän 20-luvun puolivälissä, ja se saneerataan korjaushankkeessa. Koulun isännöitsijänä tehtävänäni on johtaa projektin hankesuunnitteluvaihe, jossa määritellään, kuinka korjaushanke toteutetaan ja kuinka paljon sille tulee varata määrärahoja, Petri kertoo esimerkin omasta työstään.

– Toinen esimerkki käynnissä olevasta isännöinnin hankkeesta on Sammonkadun Tredun auditorio, jonka audiovisuaaliset laitteet uusitaan. Olen käynyt paikan päällä katsomassa, millainen työ on kyseessä. Samalla keskustelimme käyttäjien kanssa vastuun jaosta ja esimerkiksi rahan käytöstä, Tuomas sanoo. 

Sammonkadun Tredun auditorioon on tulossa uusia AV-laitteita sekä opettajan pöytä. Olemassa olevat pistorasiat eivät ole muutosten kannalta aivan kohdallaan. Isännöitsijä Tuomas Tamminen on käynyt paikan päällä sopimassa työhön liittyvistä kuluista. Koronatilanne huomioitiin kokouksessa seisomalla etäällä toisista ja sähkön ryhmäkeskustakin tarkasteltiin vuoron perään.

Isännöitsijä seuraa kiinteistöä 

Jotta kiinteistö pysyy hyvässä ja tarkoituksenmukaisessa kunnossa, isännöitsijä seuraa omia kohteitaan. Sen lisäksi, että isännöitsijä käy itse kiinteistöissä, tietoa kohteista tulee monesta paikasta. Esimerkiksi kohteissa kiertävät Tilapalveluiden omat asentajat ja huoltohenkilöstö tuovat tietoa kiinteistöistä isännöitsijöille. Isännöitsijä myös keskustelee vuosittain kiinteistöstä ja sen tarpeista käyttäjien kanssa. Jos jokin kiinteistössä ei toimi, käyttäjä voi tehdä myös vikailmoituksen. 

 Isännöitsijä seuraa rakennuksen ikää ja elinkaarta, ja teettää kiinteistöön erilaisia tutkimuksia ja selvityksiäIsännöitsijän vastuulla on pitää kiinteistöstä huoli, jotta sen arvo säilyy ja käyttäjät ovat tyytyväisiä, Petri toteaa. 

Tilapalvelut isännöi myös kaupungin yhtiöiden kohteita, kuten Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n omistamaa Kangasalan paloasemaa. Rakennuksen isännöitsijänä toimii Petri Laaksonen.

Työ on asiakaspalvelua 

 Tilapalvelut huolehtii asiakkaiden omistamista kiinteistöistä. Isännöitsijän työ onkin suuresti asiakaspalvelua. Asiakkaita ovat sekä kiinteistön omistaja että kiinteistöjen käyttäjät, kuten koulujen opettajat ja oppilaat tai päiväkotien varhaiskasvatus. 

– Työssä on mukavaa, kun voi olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, Toni kertoo. 

Isännöitsijän tehtäväkenttä on laaja-alainen. Siksi isännöitsijä oppiikin aina uutta, eikä valmiiksi tule koskaan. 

– Työ on mielekästä, koska tässä työssä voi jatkuvasti kehittyä. Työtä tekemällä oppii jatkuvasti lisää. Myös julkiset kiinteistöt ovat kohteina mielenkiintoisia, koska rakennukset ovat todella moninaisia ja keskenään erilaisia, Toni sanoo. 

Toni osallistuu Linnainmaan koululla työmaakokoukseen.
Linnainmaan koululla on meneillään ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiosaaneeraus.
Koululla tehdään myös muita pienempiä töitä, kuten valaisimien vaihtoa ja märkätilojen kunnostusta.

Tilapalveluissa on mukava tehdä töitä 

 Isännöitsijät tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Tällä hetkellä isännöitsijöillä on käytössä chat, jonka kautta he ovat tekemisissä päivittäin. 

Täällä on todella mukavat työkaverit, Toni kiteyttää.

– Meidän isännöitsijätiimimme toimii hyvin. Toiselta isännöitsijältä voi aina kysyä, jos jokin mietityttää, ja tarvittaessa asioita ratkotaan myös yhdessä, Tuomas jatkaa.

Lisäksi on hienoa, että on vapaus johtaa omaa työtänsä. Työssä voi itse suunnitella oman päivänsä kulkua. Lisäksi isännöitsijällä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin kiinteistöissä panostetaan, Petri sanoo.

Yhtiö antaa hyvät edellytykset työntekoon. Tilapalveluissa kiinnitetään huomiota työn teon lisäksi työhyvinvointiin. Henkilöstölle järjestetään yhteistä liikuntaa ja muuta toimintaa. 

Isännöitsijä Tuomas Tamminen

Etätyöt onnistuvat 

Keväällä 2020 koronavirus on lisännyt isännöitsijöidenkin etätöitä. Suuri osa kokouksista pidetään tällä hetkellä sähköisesti, ja tietokonetyöt tehdään kotona. Työhön kuitenkin kuuluu myös kohdekäyntejä. 

– Sähköiset palaverit säästävät aikaa, koska liikkumista paikasta toiseen ei tule. Palaverit tuntuvat monesti olevan myös tehokkaampia. Toisaalta jatkuvan etätyön takia jää pois tärkeät käytäväkeskustelut, joissa voi nopeasti kysyä tai käsitellä jotain asiaa työkavereiden kanssa, Toni toteaa. 

– Koulujen sulkeminen kesken kouluvuotta aikaistutti joitakin kunnossapitohankkeita, kun kouluissa pääsi työskentelemään kouluväen ollessa kotona. Tämä lisäsi jonkin verran etätyöläisen työkuormaa vallitsevan tilanteen alkuvaiheessa, Tuomas kertoo. 

Tuomas ulkoiluttaa koiranpentua samalla kun osallistuu kokoukseen. Jos kokouksessa ei tarvitse seurata materiaalia tietokoneen näytöltä, kokoukseen osallistuminen onnistuu hyvin myös kävelylenkiltä.

Tutustu työhömme

Aleksanterin koulun perusparannus

Aleksanterin koulun kolme koulurakennusta peruskorjataan. Rakennuksissa nykyaikaistetaan tekniikkaa ja päivitetään sisätilat vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan. 

Ahvenisjärven koulu, uudisrakennus

Ahvenisjärven koulun rakennustyöt ovat alkaneet. Hervantaan nousee uusi koulu noin 1100 oppilaalle vanhan puretun koulurakennuksen paikalle. Kouluun tulee tilat perusopetuksen luokille 1–9 sekä esiopetukselle.

Pyynikin uimarannan huoltorakennus, uudiskohde

Pyynikin uimarannalle on rakennettu uusi huoltorakennus. Huoltorakennus on suunniteltu palvelemaan sekä Pyynikin uimarannan että Rosendahlin rannan käyttäjiä.