Hyppää sisältöön

Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, perusparannus ja uudisrakennus

Jaa somessa:

Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, perusparannus ja uudisrakennus

Tesoman yläkoulun ja Tesomajärven alakoulun toiminnat yhdistettiin perustamalla yhtenäiskoulu Tesoman koulun laajalle tontille. Tesoman koulua laajennettiin rakentamalla uudisrakennus ja kouluun tehtiin perusparannus muutoksen yhteydessä. Lisäksi koulun läheisyyteen rakennettiin päiväkoti. Tämä mittava työmaa on  ollut yksi  kaikkien aikojen suurimmista rakennushankkeistamme. Maanrakennustyöt käynnistyivät syyskuussa vuonna 2015 ja hanke on valmistunut vuonna 2019.

Lähtötilanteessa koulun tontilla oli kaksi rakennusta, joista toinen on rakennettu vuonna 1972 ja toinen vuonna 1983. Osittain näiden väliin ja eteläpuolelle rakennettiin uudisrakennus vuosina 2016‒2018. Rakennukset sijaitsevat osoitteessa Kohmankaari 11.

Yhtenäiskoulu ja päiväkoti yhteen

Tesoman yläkoulun lisäksi Tesomajärven alakoulu oli tullut perusparannusikään. Erilliset ala- ja yläkoulu lähekkäin eivät enää olleet tarkoituksenmukaisia alueella, jonka väkiluku on kasvamassa, minkä vuoksi koulujen toiminta yhdistetään. Tesomajärven koulu muuttaa Tesoman koululle perusparannus- ja laajennushankkeen valmistuttua. Oppilasmäärä kasvoi noin 1000 oppilaan suuruiseksi.

Lisäksi uuden koulun lähelle ja käyttöön on rakennettu uusi Tesoman palloiluhalli vuonna 2016.

 

Rakennuksen käyttäjiä ovat perusopetus, päiväkoti ja Tampereen Voimia. Tavoitteena on ollut rakentaa monitoiminen, joustava ja tehokas rakennus, joka toimii aamusta iltaan ja jossa on tiloja myös kuntalaisten käyttöön. Tilajärjestelyissä on otettu huomioon uudet oppimisympäristötavoitteet.

Uusi päiväkoti samalla kertaa

Yhtenäiskoulun laajennushankkeeseen yhdistettiin uuden päiväkodin rakentaminen. Vanha Tesoman päiväkoti oli jo perusparannusiässä, ja perusparannuksen sijaan päiväkoti korvattiin uudisrakennuksella. Päiväkodissa on 140 hoitopaikkaa mukaan lukien Montessori-ryhmä.

Ohessa on linkki uuden yhtenäiskoulun panoraamanäkymään uudisrakennuksen pääaulasta luonnosvaiheessa. (Linkki ei valitettavasti toimi kaikilla selaimilla. Ainakin Google Chrome ja Mozilla Firefox avaavat näkymän.)

Panoraamanäkymä uudisrakennuksen pääaulasta (lpv.fi)

Koulutoiminta jatkui katkeamattomana perusparannus- ja laajennustöiden ajan, minkä vuoksi rakennustyöt toteutettiin vaiheittain. Ensin rakennettiin uudisrakennus. Uudisrakennuksen valmistuttua se toimi yläkoulun väistötilana, jolloin pienempi vuonna 1983 valmistunut rakennus voitiin peruskorjata. Kaikkien talonrakennustöiden valmistuttua vanha Tesoman koulun päärakennus jäi pois käytöstä.

Koulun oppilasmäärä kasvoi hankkeen myötä noin 1000 oppilaan suuruiseksi. Päiväkodissa on 140 hoitopaikkaa. Lisäksi uudessa yhtenäiskoulussa Montessori-opetuksen tilat ja nuorisotilat.

Tesoman Palloiluhalli on rakennettu Tesoman koulun läheisyyteen, jotta Tesoman yhtenäinen liikuntapainotteinen peruskoulu voi hyödyntää tiloja joustavasti koululiikuntaan päivisin.

Hyvän rakentamisen palkinto 2019 Tesoman koululle ja päiväkodille

Vuoden 2019 Hyvän rakntamisen palkinto myönnettiin Tesoman koululle ja päiväkodille korkealaatuisesta arkkitehtuurista sekä koulu- ja päiväkotimiljöön uudistamisesta. Lue palkinnosta tarkemmin:

https://tampereentilapalvelut.fi/hyvan-rakentamisen-palkinto-tesoman-koululle-ja-paivakodille/

Sijainti:
Kohmankaari 11, 33310 Tampere.

Aikataulu:
Hankkeen ennakoivat maanrakennustyöt alkoivat syyskuussa 2015. Varsinainen rakentaminen alkoi keväällä 2016 ja työt valmistuvat pääosin vuonna 2018. Kesällä 2019 jäi tehtäväksi Tesoman valtatiehen liittyvä saattoliikenne- ja pysäköintialue sekä joitakin välituntipihan pintarakenteita.

Kustannusarvio:
 28,75 milj. euroa (alv 0%).

Rakennuttaja:
Tampereen Tilapalvelut Oy, projektipäällikkö Antti Lakka.

Suunnittelu:
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto LPV Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jonecon Oy
LVI-suunnittelu: LVI-insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy
Sähkösuunnittelu: Karawatski Oy

Urakoitsijat:
Maanrakennus Sulin Oy, ennakoivat mvr-työt
Pohjola Rakennus Oy, pääurakoitsija
ARE Oy, LVI-työt
ESP Tekniikka Oy, sähkötyöt

antti_lakka_tilapalvelut_5251

Jutellaanko lisää?

Antti Lakka
Hankepäällikkö

Puhelin 040 553 8008

Tutustu työhömme

Työsuojelupäällikkö Sami Aalto kehittää Tilapalvelujen työturvallisuutta

Sami Aalto aloitti Tampereen Tilapalveluilla työsuojelupäällikkönä tämän vuoden alussa. Sami vastaa Tilapalvelujen työntekijöiden työturvallisuudesta, kiertää kohteilla ja osallistuu yrityksen riskienhallintatyöhön.

Iso harppaus työturvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla

Tampereen Tilapalvelut oli mukana kaksi vuotta kestävässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin eGate-laitteiston mittaustarkkuutta pölynhallinnan reaaliaikaisessa mittauksessa.