Hyppää sisältöön

Aleksanterin koulutalojen perusparannuksen suunnittelu alkaa

Jaa somessa:

Aleksanterin koulun perusparannuksen suunnittelu alkaa

Aleksanterin koulun kaikki kolme koulurakennusta on päätetty peruskorjata, ja hankkeen toteutus tehdään yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. YIT Business Premises Oy on valittu hankkeeseen projektinjohtourakoitsijaksi, ja YIT toimii hankkeen päätoteuttajana.  

Koulun rakennuksissa nykyaikaistetaan tekniikkaa ja päivitetään sisätilat vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan. Rakennustöiden on määrä alkaa kesäkuussa 2025, jolloin perusparannetut tilat olisivat valmiit elokuussa 2027. 

Aleksanterin koulu on poikkeuksellisen vaativa perusparannuskohde, sillä rakennukset ja piha-alue ovat suojeltuja kohteita, ja rakennuksiin täytyy tehdä mittavia rakenteellisia korjaustoimenpiteitä. 

”On hienoa, että pääsemme käyttämään laajaa osaamistamme historiallisesti arvokkaan Aleksanterin koulun peruskorjauksessa. Meillä on kokemusta vastaavista vaativista peruskorjaushankkeista, kuten esimerkiksi Tampereen kaupungintalon peruskorjauksesta sekä kouluhankkeista ympäri maata. Lisäksi olemme tottuneet toimimaan tiiviissä kaupunkirakenteessa, joka vaatii erityisosaamista. Hanke käynnistyy kehitysvaiheella, jonka aikana selvitetään tarkemmin korjaustyön laajuus ja sovitaan soveltuvimmista korjaustavoista. Tällainen hanketoteutus mahdollistaa hankkeelle parhaan lopputuloksen”, toteaa asumisen ja toimitilojen Pirkanmaan aluejohtaja Sami Viitanen YIT:ltä.

Toteutusmuotoa pilotoidaan Tampereella

Hankkeessa Tampereen kaupunki pilotoi toteutusmuotoa, jossa hanke toteutetaan tavoite- ja kattohintaisena yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana; projektinjohtourakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. 

Yhteistoiminnallisessa toteutusmuodossa kaikki osapuolet pyrkivät yhteiseen tavoitteeseen hankkeen parhaaksi sen sijaan, että toimisivat organisaatioittain.  Toteutusmuodon etuja ovat luottamuksen rakentaminen, läpinäkyvyys ja avoimuus, käyttäjien tarpeiden tunnistaminen ja huomioiminen koko hankkeen ajan sekä hankkeen yhteinen riskien hallinta.  

Hankkeessa käynnistyy nyt kehitysvaihe, jonka aikana tilaaja, pääsuunnittelija, valittu projektinjohtourakoitsija, suunnitteluryhmä ja käyttäjä suunnittelevat perusparannuksen yhteistyössä sekä määrittelevät projektinjohtourakan tavoite- ja kattohinnan. Toteutussuunnitelmat ja tavoite- sekä kattohinta hyväksytetään kaupungin päätöksentekoelimissä ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä. 

”On todella hienoa päästä toteuttamaan tämä merkittävä perusparannushanke yhdessä YIT kanssa. YIT:llä on vankka kokemus ja asiantuntemus vastaavista projekteista sekä sitoutuminen yhteistoiminnalliseen työskentelyyn. Aleksanterin koulu on vaativa ja historiallisesti arvokas kohde, yhteistoiminnallinen toteutusmuoto antaa meille vahvan perustan onnistua tässä projektissa ja varmistaa, että kaikki osapuolet työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heini Koiranen Tampereen Tilapalveluilta.

550 oppilasta kolmessa koulutalossa

Aleksanterin koulu koostuu kolmesta eri aikaan rakennetusta koulurakennuksesta. Wivi Lönnin suunnittelema kivirakennus on valmistunut vuonna 1904, F. C. Caloniuksen suunnittelema puurakennus vuonna 1886. Vuonna 1875 valmistuneen ruokalarakennuksen on suunnitellut Brynolf Sjöström.  

Aleksanterin koulutalot ovat osa Wivi Lönnin koulua. Koulutaloissa toimivat perusopetuksen luokat 1–6 sekä varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät, yhteensä noin 550 oppilasta. 

Perusparannuksen aikaisina väistötiloina käytetään Eteläpuiston päiväkodin ja koulun tiloja sekä Pyynikintie 2:n perusopetuksen väistötiloiksi suunniteltuja tiloja. 

Havainnekuva Aleksanterin koulutaloista
Koiranen_Heini

Jutellaanko lisää?

Heini Koiranen
Hankeinsinööri
Puhelin ​​​​​​​050 304 7050

Tutustu työhömme

Kiinteistöjen nosto-ovien korjaustöiden kumppanirekisteri

Voit hakea Tilapalveluiden nosto-ovien korjaustöiden kumppanirekisteriin.

Työsuojelupäällikkö Sami Aalto kehittää Tilapalvelujen työturvallisuutta

Sami Aalto aloitti Tampereen Tilapalveluilla työsuojelupäällikkönä tämän vuoden alussa. Sami vastaa Tilapalvelujen työntekijöiden työturvallisuudesta, kiertää kohteilla ja osallistuu yrityksen riskienhallintatyöhön.