Hyppää sisältöön

Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti: arkkitehtuuria ja taidetta yhdessä

Jaa somessa:

Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti: arkkitehtuuria ja taidetta yhdessä

Etelä-Hervannan koulun ja päiväkodin uusi rakennus on kohonnut Mekaniikanpolku 9:n tontille kesäkuussa 2023, korvaten aikaisemmin puretun koulun. Tämä moderneja toimintoja palveleva nelikerroksinen rakennus on osoitus suunnittelijoiden ja taiteilijan yhteistyön voimasta, joka yhdistää arkkitehtuurin ja taiteen harmoniseksi kokonaisuudeksi.

Tampereen Tilapalvelut Oy toimi hankkeen rakennuttajana, Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy pää- ja arkkitehtisuunnittelijoina ja rakennusurakoitsijana Aki Hyrkkönen Oy. “Rakennus on betonirunkoinen ja se on verhoiltu pääasiassa valkoisella ylihierretyllä ruukintiilellä sekä beigensävyisellä pystysuuntaisella poimulevyverhouksella sisääntulojen sisäänvetojen osalta” kertoo hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelija Jonna Käppi.

Vaalea koulurakennus, jonka edessä leikkipiha.
Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti, päiväkodin julkisivu. Kuva: North Arrow Films / Jousia Lappi

Toiminnallinen sijoittelu

Uuden rakennuksen tilat on sijoiteltu harkitusti ja se palvelee monia tarkoituksia: koulu, päiväkoti ja suun hoidon yksikkö jakavat tilat rakennuksen sisällä. Tilankäytön optimointi on toteutettu huolellisesti, mikä mahdollistaa tehokkaan ja toimivan ympäristön eri käyttäjäryhmille. Koulun tilat ovat neljässä kerroksessa rakennuksen lounaispäädyssä, kun taas päiväkoti sijaitsee koillisen puolella kahdessa kerroksessa. Rakennuksen keskiössä kohoava atrium toimii sydämenä, yhdistäen eri toiminnot ja tarjoten valoa sekä tilantuntua. Atriumin korkea ns. kattolyhty antaa rakennukselle persoonallisen piirteen.

Korkea aulatila, jossa on isot portaat ja katon rajasta tulee valoa sisälle.
Rakennuksen suuri atrium yhdistää koulun eri toimintoja.

Taiteen sulautuminen arkkitehtuuriin

Arkkitehtuuri ja taide ovat sulautuneet yhteen Etelä-Hervannan koulun uudessa rakennuksessa. Tämä on saavutettu tiiviin yhteistyön ja suunnittelijoiden sekä taiteilijan visioiden yhdistymisen kautta. Rakennus ei ole pelkästään funktionaalinen tila, vaan se on myös visuaalisesti kiinnostava ja inspiroiva ympäristö oppimiselle ja kasvulle. “Pihat on suunniteltu lasten ja nuorten ehdoilla toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi rakennuksen ympärille, erottaen paikoitus- saatto- ja huoltoliikenteen lasten ja nuorten oleskelualueista. Piha-alueiden kolmelta suunnalta voi rakennuksen vaaleassa julkisivussa nähdä kattavia lasitiilitaidekuvioita.” Käppi kertoo. Taideteokset ovat kuvataiteilija Erika Kallasmaan käsialaa, ja ne ovat saaneet inspiraationsa Hervannan monimuotoisuudesta, kuten teosten nimet, ’Elämän puu’ ja ’Muuttolinnut’, antavat ymmärtää.

Rakennuksen tiiliverhoiluun on toteutettu taidetta, jossa on kuva isosta mustasta linnusta ja pienemmistä vaaleansävyisistä linnuista.
"Muuttolinnut"-taideteos pääsisäänkäynnin vieressä. Kuva: North Arrow Films / Jousia Lappi

Taiteilijan luonnosten perusteella on suunniteltu tarkat arkkitehtitiililadontakaaviot, jotka ovat integroitu rakennuksen tiilijulkisivuihin eri värisillä lasitetuilla tiilillä. Käpin mukaan rakennuksen muurausprosessi eteni perusmuurauksesta lintukuvioiden mallikatselmuksiin ja lopulta koko julkisivun muuraukseen, tiilikerros kerrallaan. Julkisivujen viimeistelyssä käytettiin eri sävyisiä muurauslaasteja, jotka antoivat kuvioinneille lisää syvyyttä. Vaalea julkisivu, yhdessä kuvioinnin kanssa, tuli täysin esille vasta, kun beigensävyiset poimulevyverhoukset asennettiin syvennyksiin.

Taide ei myöskään rajoitu ainoastaan julkisivuihin, vaan se läpäisee koko rakennuksen. Sisätiloissa nähdään Erika Kallasmaan teoksien lisäksi oppilaiden ja päiväkodin lapsien piirtämiä kuviointeja. Esimerkiksi pääaulassa ja atriumin ruokailutilassa Elämänpuun versoista inspiraationsa saaneet kuviot lisäävät tilojen tunnelmaa. Päiväkodin pesutilojen laminaattiovissa ja oppi- sekä ryhmätilojen siirtoseinissä taas näkyy lasten ja nuorten työpajakuvituksia.

Yhteistyön tulos

Vaikka rakennus on jo saanut muotonsa ja taide on sulautunut osaksi sen ilmettä, piha-alueiden viheraiheiden kasvu tulee vielä viimeistelemään kokonaisuuden. Rakennus on kuin elävä organismi, joka muuttuu ja kehittyy ajan myötä. Rakennuksen historiaa ei ole myöskään unohdettu. Pääaulaan sijoitettu taideteos nimeltä ’Sampo’ toimii muistutuksena vanhasta koulusta ja sen perinteestä. Se linkittää uuden rakennuksen menneisyyteensä ja tuo esiin jatkuvuuden tärkeyden.

Etelä-Hervannan koulun uusi rakennus on enemmän kuin vain fyysinen tila. Se on tarina yhteistyöstä, taiteesta ja arkkitehtuurista, joka yhdessä muodostavat inspiroivan ympäristön oppilaille, opettajille ja kaikille rakennuksen käyttäjille. “Kaikki nämä osiot luovat rakennuksesta kokonaisuuden; arkkitehtuuria ei voi erottaa taiteesta tai toisinpäin.” Käppi toteaa lopuksi.

 

Tekstin on kirjoittanut Noora Sievola, joka toimi Tampereen Tilapalveluilla arkkitehtiharjoittelijana kesällä 2023.

Koulurakennuksen yhtenäinen ulkoseinä, jossa linnun kuva toteutettu tiililadonnalla.
"Muuttolinnut"-taideteos päiväkodin julkisivussa. Kuva: North Arrow Films / Jousia Lappi

Tutustu työhömme

Aleksanterin koulutalojen perusparannuksen suunnittelu alkaa

Koulun rakennuksissa nykyaikaistetaan tekniikkaa ja päivitetään sisätilat vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan.

Työsuojelupäällikkö Sami Aalto kehittää Tilapalvelujen työturvallisuutta

Sami Aalto aloitti Tampereen Tilapalveluilla työsuojelupäällikkönä tämän vuoden alussa. Sami vastaa Tilapalvelujen työntekijöiden työturvallisuudesta, kiertää kohteilla ja osallistuu yrityksen riskienhallintatyöhön.