Hyppää sisältöön

Työsuojelupäällikkö Sami Aalto kehittää Tilapalvelujen työturvallisuutta

Jaa somessa:

Työsuojelupäällikkö Sami Aalto kehittää Tilapalvelujen työturvallisuutta 

Sami Aalto aloitti Tampereen Tilapalveluilla työsuojelupäällikkönä tämän vuoden alussa. Sami vastaa Tilapalvelujen työntekijöiden työturvallisuudesta, kiertää kohteilla ja osallistuu yrityksen riskienhallintatyöhön.  

Olemme sopineet haastattelun Tilapalvelujen Postitorvenkadun toimipisteeseen, jossa sijaitsevat yrityksen tuotantotilat. Työsuojelupäällikkö Sami Aalto astuu sisään pääovesta ja kohta käytävältä kuuluu huuto: “Kemikaalit piiloon, työsuojelupäällikkö saapuu!” Huutaja, Samin esimies, astelee nauravin silmin Samia kohti ja tervehtii iloisesti. Näiltä miehiltä ei huumoria puutu, ja heti huomaa, että tiimillä on hyvä yhteishenki.  

48-vuotias Sami on työskennellyt Tilapalvelujen laatu- ja ympäristöpalveluiden tiimissä noin viisi kuukautta kokoaikaisena työsuojelupäällikkönä. Tehtävä on Tilapalveluilla uusi; aiemmin puolet Samin työstä kului rakennustöiden valvojan työssä ja toinen puoli työsuojelupäällikkönä. Työsuojelupäällikön tehtävä kokoaikaistettiin, jotta työturvallisuuteen voidaan panostaa entistä vahvemmin.  

Tarkkailussa kemikaalit, pölyt ja putoamissuojaukset

Sami on ehtinyt jo muutamassa kuukaudessa edistää ja aloittaa monta eri työturvallisuuteen liittyvää kehityshanketta. Tilapalvelujen metallitekniikan tiloissa on suoritettu olosuhdemittauksia ja niiden perusteella on tehty toimenpiteitä työturvallisuuden parantamiseksi. Kaikkien Postitorven toimipisteen työntekijöiden henkilökohtaisten suojaimien suojaustaso käydään läpi. 

Sami on kiertänyt Tilapalvelujen työmailla, neuvonut työntekijöitä ja valvojia sekä kirjannut ylös mahdollisia työturvallisuuteen liittyviä puutteita, jotka tulee korjata. Työmailla Sami tarkistaa esimerkiksi, että putoamissuojaukset ovat kunnossa, pölynhallinta on asianmukaista ja säännöllisesti huollettaviin paikkoihin on esteetön pääsy.  

Työturvallisuuspäällikön työssä tarvitaan tietämystä erilaisista laeista, asetuksista ja standardeista. Esimerkiksi kemikaalien käyttöön on erilaisia määräyksiä; yrityksellä täytyy muun muassa olla kemikaaliluettelo kaikista käytettävistä kemikaaleista, kuten maaleista, lakoista ja öljyistä. Myös riskienhallinta kuuluu työsuojelupäällikön tehtäviin, ja Sami onkin vahvasti mukana Tilapalvelujen riskienhallinnan kokonaisuudessa.  

Vahvuutena periksiantamattomuus ja auttamisen halu

Sami on valmistunut tuotantotalouden insinööriksi, mutta heti ensimmäisestä työstään lähtien hänen tehtäviinsä on liittynyt työturvallisuus. Ensimmäisessä työpaikassaan Nokian paperitehtaalla Sami viihtyi 16 vuotta eri tehtävissä. Hän oli muun muassa mukana globaalissa työturvallisuuden auditointityöryhmässä, jonka mukana hän pääsi vierailemaan eri paperitehtailla ympäri maailman.  

Insinöörikoulutuksen lisäksi Sami on suorittanut työterveyslaitoksen työsuojelupäällikön koulutuksen, turvallisuuden erikoistumisopinnot sekä pätevöitynyt rakennustöiden valvojaksi. Tilapalveluilla Sami teki rakennustöiden valvojan töitä pienissä rakennushankkeissa viisi ja puoli vuotta ennen siirtymistään työturvallisuuspäälliköksi. Valvojan työssä hän oppi ymmärtämään rakentamisen prosessit ja puhumaan samoilla termeillä yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Sami nauttii työnsä haasteista ja monipuolisuudesta ja siitä, kuinka laaja-alaisesti hänen työssään pääsee näkemään yrityksen toimintaa. Sami ei mielellään kehu itseään ja miettii hetken, kun kysytään hänen vahvuuksistaan. “Periksiantamattomuus, pystyy ja uskaltaa kertoa oman mielipiteensä, joskus jopa kynsin ja hampain puolustamaan sitä. Lisäksi sisäsyntyinen auttamisen halu, yhteisen hyvän hakeminen”, hän pohtii.  

Samin kanssa on helppo tulla toimeen ja hänessä on tietynlaista lempeää jämäkkyyttä, josta on hyötyä työturvallisuuspäällikön roolissa. Sami kertoo olevansa sarjainnostuja ja nauttivansa erilaisten asioiden selvittämisestä.  

Terveinä töissä, terveinä eläkkeelle

Sami kiteyttää Tilapalvelujen työturvallisuuteen liittyvät tavoitteet muutamalla sanalla: “Halutaan, että ihmiset ovat terveitä, kun lähtevät töistä kotiin ja pääsevät myös aikanaan terveinä eläkkeelle”. Henkilöstön työhyvinvointi on tärkeää yritykselle monestakin eri syystä; hyvinvoivat työntekijät tuottavat paremmin, työt etenevät kun työntekijät ovat töissä eivätkä sairauslomalla, ja yrityskuva vahvistuu työntekijöiden jaksaessa ja voidessa hyvin.   

Tilastoista näkee, että tapaturmia kuitenkin sattuu. Sami on oppinut suhtautumaan vastuuseen rennosti. “Ajan kanssa on tullut luottamus, että vastuun kanssa pystyy nukkumaan. Parhaansa kun yrittää niin eiköhän se siitä sitten”, Sami toteaa. 

Työsuojelupäälliköllä on myös omat työn tekemisen haasteensa. Hoidettavana on paljon monenlaisia asioita, joihin työturvallisuus liittyy ja joissa voisi olla mukana. On tärkeää osata aikatauluttaa ja johtaa omaa työtänsä. Tukena Samilla on tiimi, jossa on välitön toisista välittämisen meininki. “Tilapalveluilla on sosiaalisesti turvallista olla ja jokainen uskaltaa sanoa mielipiteensä ääneen”, Sami kiteyttää.  

Mies seisoo työmaalla huomioliivi päällä ja turvakypärä päässä.
Työsuojelupäällikkö Sami Aalto Kissanmaan koulun perusparannustyömaalla.

Tutustu työhömme

Iso harppaus työturvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla

Tampereen Tilapalvelut oli mukana kaksi vuotta kestävässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin eGate-laitteiston mittaustarkkuutta pölynhallinnan reaaliaikaisessa mittauksessa.

Tampereen Tilapalveluille ISO 14001-ympäristösertifikaatti

Tampereen Tilapalveluille on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Sertifikaatti on osoitus sitoutumisestamme pitkäjänteiseen työhön ympäristön hyväksi sekä toimintamme jatkuvaan ja järjestelmälliseen kehittämiseen.