Hyppää sisältöön

Jaa somessa:

Tilakeskukselle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Tampereen Tilakeskus liikelaitos on saanut Ekokompassi-sertifikaatin ensimmäisten joukossa Tampereella. Tilakeskus vastaanotti sertifikaattinsa Raatihuoneella 3.5.2017. Samalla sertifikaatin sai myös Tampereen Infra liikelaitos, Finnpark Oy ja Tampereen Vuokra-asunnot Oy. Sertifikaatin saanut organisaatio täyttää ympäristöjärjestelmän kriteerit ja on sitoutunut parantamaan ympäristöasioitaan.

Tilakeskuksen painopisteinä ovat ympäristönäkökohtien systemaattinen huomioiminen rakennushankkeissa ja ympäristöviestintä.

Tilakeskus kehitti ympäristönäkökohtien tarkistuslistan rakennushankkeen alkuvaiheen suunnittelun tueksi. Tilakeskus haluaa seurata, että hankkeen alussa suunnitellut, ympäristöönkin vaikuttavat toimenpiteet toteutetaan tarkastelemalla, toimivatko valmistuneet kiinteistöt suunnitelmien mukaisesti. Tilakeskuksen ympäristötyössä tärkeää on myös lainsäädännön kehityksen seuranta.

– Ekokompassi on yrityksille, kaupungin yksiköille ja tapahtumille sopiva ympäristöjärjestelmä, joka on helposti omaksuttava ja kannustaa konkreettisiin toimenpiteisiin, kertoo ts. suunnittelija Aino Järventausta kestävä yhdyskunta -yksiköstä.

Tampereen kaupungin kestävä yhdyskunta -yksikkö auttaa ja tukee Tampereen kaupungin yksiköitä, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä Ekokompassi-järjestelmän käyttöönotossa. Kun Ekokompassi on otettu käyttöön, organisaatio auditoidaan eli ympäristöasiat tarkastetaan ulkopuolisen auditoijan toimesta. Jos kaikki on kunnossa, organisaatio sertifioidaan.

Ekokompassikriteerejä on kymmenen. Organisaation on toimittava ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaan, ja sillä on oltava ympäristövastaava. Avainhenkilöiden on käytävä Ekokompassi-koulutus ja ohjeistettava henkilökuntaa ympäristöasioissa. Organisaatiolla on oltava jätehuoltosuunnitelma, ja jätteet on lajiteltava vähintään jätehuoltomääräysten mukaan. Organisaation on varastoitava kemikaalit määräysten mukaisesti ja opastettavat työntekijät kemikaalien turvalliseen käyttöön.

 

Tutustu työhömme

Työsuojelupäällikkö Sami Aalto kehittää Tilapalvelujen työturvallisuutta

Sami Aalto aloitti Tampereen Tilapalveluilla työsuojelupäällikkönä tämän vuoden alussa. Sami vastaa Tilapalvelujen työntekijöiden työturvallisuudesta, kiertää kohteilla ja osallistuu yrityksen riskienhallintatyöhön.

Iso harppaus työturvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla

Tampereen Tilapalvelut oli mukana kaksi vuotta kestävässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin eGate-laitteiston mittaustarkkuutta pölynhallinnan reaaliaikaisessa mittauksessa.