Hyppää sisältöön

Tampereen Tilapalvelujen asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla

Jaa somessa:

Tampereen Tilapalvelujen asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla

Vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulokset ovat valmistuneet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä Tampereen Tilapalveluiden asiakkaat ovat eri palveluihimme.  

Tilapalvelujen asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Asteikolla 1–5 arvosanan neljä tai yli saivat asiantuntemus, palvelualttius, vuokralaskutuksen oikeellisuus ja manageroinnin toimivuus (isännöinti) sekä sisäilmaprosessin johtamisen laatu.  

Näissä asiakkaamme kokivat meidän onnistuneen: asiantuntemus 4,1, palvelualttius 4,0, manageronnin toimivuus 4,0, sisäiilmaprosessin johtamisen laatu 4,6.

Sisäilmaprosessin johtamisen laatu on asiakastyytyväisyyskyselyissä noussut jatkuvasti vuodesta 2020 lähtien. Tänä vuonna se sai arvosanaksi peräti 4,6. Myös avoimissa kommenteissa kehuttiin sisäilmaprosessin johtamista. Yksi vastaaja totesi, että “sisäilmaprosessi on valtakunnallisesti paras”. 

Pylväsdiagrammi sisäilmaprosessin johtamien laadusta. Vuonna 2020 laatu sai arvosanan 3,8, vuonna 2021 arvonsanan 4,1, vuonna 2022 arvosanan 4,4 ja vuonna 2023 arvosanan 4,6.

Rakennuttamispalvelun laatu, suunnittelun laatu sekä teknisen asiakastuen toimivuus saivat arvosanaksi 3,8. Vikailmoitusten toimivuus arvioitiin keskiarvolla 3,6 ja kiinteistöhuollon toimivuus sai numeron 3,5.  

Yleistä tiedottamista Tilapalveluiden toiminnasta arvioitiin numerolla 3,5. Tiedottaminen ja viestintä ovat Tilapalveluilla yhtenä kehittämiskohteena.  

Uutena aiheena lisäsimme kysymyksen vastuullisuudesta, joka on Tilapalvelujen toiminnassa erityisen tärkeä. Kysyimme asiakkailtamme: ”Mitä asioita Tampereen Tilapalveluiden tulisi mielestäsi pitää keskeisinä vastuullisuuden näkökulmasta?” Vastauksissa painottuivat kestävät hankinnat, energiatehokkuus ja elinkaariajattelu, tilojen käytettävyys ja turvallisuus, kierrätys ja materiaalien hyötykäyttö, kestävät ja laadukkaat ratkaisut, toimintavarmuus, ympäristövastuu, aktiivinen tiedottaminen ja yhteydenpito sekä läpinäkyvä toiminta. 

Kaikkien vastausten keskiarvojen mukaan kokonaisarvosanaksi muodostui 3,7. Avoimissa vastauksissa parantamista toivottiin tiedottamiseen ja viestintään liittyvissä asioissa, kun taas kiitosta saivat muun muassa asiantuntemus, tavoitettavuus, monipuolisuus, ja nopea palvelu. 

WordArt-kuva, jossa useita sanoja kuten asiantuntemus, osaaminen, hyvä palvelu.

Tutkimus on tärkeä osa jatkuvaa toimintamme kehittämistä. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä myös useilla, jatkuvilla kyselyillä ja pyrimme rakentamaan entistäkin laadukkaampaa ja sujuvampaa palvelua asiakkaillemme.  

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluiden ja sähköpostikyselyiden yhdistelmänä loka-marraskuussa 2023. Kohderyhmän muodostivat Tampereen kaupungin omistamien tilojen yhteyshenkilöt ja toimialojen edustajat. Tutkimuksen otos oli 270 ja vastauksia saatiin 108, joten vastausprosentiksi muodostui 40 %. Tutkimuksen toteutti Innolink.

Tutustu työhömme

Kiinteistöjen nosto-ovien korjaustöiden kumppanirekisteri

Voit hakea Tilapalveluiden nosto-ovien korjaustöiden kumppanirekisteriin.

Aleksanterin koulutalojen perusparannuksen suunnittelu alkaa

Koulun rakennuksissa nykyaikaistetaan tekniikkaa ja päivitetään sisätilat vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan.