Hyppää sisältöön

Jaa somessa:

Sisäilman laatua kehitetään Tampereen kouluissa ja päiväkodeissa

Tampereen kaupungin sisäilman ohjausryhmä teetti alkuvuodesta 2016 päivähoidon, perusopetuksen ja toisen asteen koulujen vastuuhenkilöille sisäilmakyselyn, jolla selvitettiin rakennusten sisäilmatilannetta ja sisäilman laadun varmistamiseen liittyviä kehittämistarpeita. Kyselyn tuloksia ja kehitystoimenpiteitä esiteltiin kesäkuussa (15. – 16.6.2016) järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa.

Esille nousi kehittämistarpeita, jotka liittyivät rakennusten huoltoon ja ylläpitoon, tilojen ja talotekniikan käytön opastuksiin, siivottavuuden kehittämiseen ja tilojen toimivuuden varmistamiseen käyttötarkoituksen muuttuessa. Tilojen käyttäjät toivovat tietoa rakennuksissa tehtävistä toimenpiteistä, tutkimustuloksista, huolto-ohjelmasta ja sisäilma-asioista yleisesti.

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus tunnetaan jo melko hyvin. Keväällä 2016 julkaistiin Opas tilojen käyttäjille, jossa kerrotaan lyhyesti, mitä sisäilmaoireilu on ja miten toimitaan, jos sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua ilmenee. Opasta kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta. Myös siivottavuuteen liittyvä opas julkaistaan loppuvuodesta 2016.

Ilmanvaihtoon ja lämmitykseen liittyvien laitteiden käytön opastuksilla ja ohjeilla sekä vikailmoituksen tekemisen ohjeistuksella parannetaan tilojen käyttäjien edellytyksiä huolehtia sisäilman laadusta omalla toiminnallaan. Tilojen käyttäjän tulee ilmoittaa mahdollisesta käyttötarkoituksen muutoksesta isännöitsijälle, koska muutos vaatii rakennusluvan ja ympäristöterveyden hyväksynnän.

Lähes kaikissa rakennuksissa, joissa on sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua usealla henkilöllä ja/tai useissa tiloissa, on jo käynnissä jokin sisäilmaohjeistuksen mukaisista vaiheista. Kyselyssä tuli esille myös uusia kohteita, joissa koetaan oireilua. Näiden kohteiden osalta toimitaan Tampereen sisäilmaohjeistuksen mukaisesti. Oireileva työntekijä ohjataan työterveyteen ja lapsi omaan terveydenhuoltoonsa, jotta voidaan arvioida, voiko oireilu johtua sisäilmasta. Selvityksissä edetään sisäilmaohjeistuksen mukaisesti.

Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 173 (vastausprosentti 99,4 %): 105 vastausta päiväkodeista, 46 peruskouluista ja 22 toisen asteen kouluista. Sisäilmakysely toteutetaan jatkossa vuosittain tilanteen seuraamiseksi.

Alkuvuodesta 2016 (1.1. – 31.5.2016) on sisäilmatutkimuksiin, kuntoarvioihin ja kuntotutkimuksiin käytetty noin 336 900 euroa ja ilmanpuhdistimiin 77 500 euroa. (2015: tutkimukset 650 000 € ja puhdistimet 305 200 €) Lisäksi Tilakeskus teettää vuosittain lukuisia isoja ja pieniä sisäilmaa parantavia investointeja, joita tehdään tänä vuonna noin 6 miljoonalla eurolla. Pieniä akuutteja korjauksia tehdään osana kunnossapitoa.

Sisäilman ohjausryhmä koostuu Tampereen kaupungin eri toimialojen yhteyshenkilöistä, jotka sopivat yhdenmukaisesta toiminnasta sisäilma-asioiden hoidossa ja jakavat sisäilmaan liittyvää tietoa kaupungin eri toimialoille.

Tutustu työhömme

Virastotalon uudisosan rakentaminen alkaa

Viisikerroksinen uudisosa nousee Puutarhakadun puolelle vanhan puretun siiven paikalle. Uudisosaan tulee muun muassa kaupunginhallituksen kokoustila.

Kiertotaloussuunnittelu osaksi korjausrakennushankkeita

Olemme mukana TAMK:n vetämässä hankkeessa “Kiertotaloussuunnittelu osaksi korjausrakennushankkeita”.