Hyppää sisältöön

Kiinteistömanageri on kiinteistön käyttäjien tekninen asiantuntija

Jaa somessa:

Kiinteistömanageri on kiinteistön käyttäjien tekninen asiantuntija

35-vuotias Riikka Lähdetniemi työskentelee Tampereen Tilapalvelujen yhdeksänhenkisessä tiimissä kiinteistömanagerina. Riikka on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta rakennusinsinööriksi, pohjakoulutuksenaan kirvesmiehen ammattikoulututkinto. Tilapalveluilla hän on työskennellyt vuodesta 2015 lähtien.

Kiinteistömanagerin työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Riikan työpäivään kuuluu niin kohdekäyntejä, kokouksia kuin toimistotöitäkin. Hän käy kohteilla säännöllisesti kierroksilla, tekee tarvittaessa vikailmoituksia ja tapaa kiinteistöjen käyttäjiä.

Osalla kohteista on erilaisia kunnostustöitä meneillään ja niiden edetessä pidetään työmaakokouksia ja muita katselmuksia, joihin manageri osallistuu mahdollisuuksien mukaan. Kohteissa toimii myös sisäilmastotyöryhmiä ja näiden toimintaan osallistuminen kuuluu työnkuvaan. Vuosittain kohteissa on viranomaistarkastuksia kuten palotarkastuksia ja terveydellisten olojen tarkastuksia. Lisäksi kalenteria täyttävät vuosittain tehtävät kiinteistökatselmukset, joissa käydään kohdetta läpi käyttäjien kanssa.

Kiinteistömanageri saa paljon kyselyitä sähköpostitse ja puhelimitse. Välillä tulee akuutteja tilanteita, joihin pitää reagoida heti ja joiden selvittely voi viedä puolikin päivää. Tällaisia ovat esimerkiksi veden tulon katkeaminen yllättäen leasing-kohteessa, vesivahinko tai jonkin korjaus- tai huoltotoimenpiteen sattuminen sellaiselle ajankohdalle, että vaikkapa lapsia on pihassa eikä toimenpidettä voi turvallisesti juuri silloin suorittaa. Riikka auttaa aina parhaansa mukaan ja selvittelee, miten tilanne saataisiin korjattua.

Toimistolla tai kotona etätöissä päivitetään kohdetietoja sekä laaditaan ja päivitetään pitkän tähtäimen suunnitelmia. Välillä täytettäväksi tulee erilaisia raportteja, joihin tulee viedä tietoja kohteisiin liittyen. Työmäärä vaihtelee vuodenajoittain, joten raportointia ja muita toimistotöitä pystyy ajoittamaan muuten rauhallisempiin ajankohtiin.

Hyvät ihmissuhdetaidot auttavat työssä

Riikka nauttii työnsä vaihtelevuudesta ja vapaudesta. Hän pystyy itse määrittelemään, mitä tekee milloinkin, ja jokainen päivä on erilainen. Riikka pitää myös siitä, että työssä saa tehdä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja ratkaista ongelmia. Asiat sujuvat, kun on ollut pitkään talossa ja tietää kenelle soittaa ja kuka vastaa mistäkin asiasta. Kiinteistömanagerit tekevät tiivistä yhteistyötä Tilapalveluiden työnjohdon, vastaavien isännöitsijöiden sekä asiantuntijoiden kanssa.

Haastavaa työssä ovat tilanteet, joissa työtä pitäisi edistää, mutta asioiden eteneminen ei ole omasta toiminnasta kiinni – esimerkiksi tarkentavia tietoja joutuu odottamaan muilta osapuolilta. Välillä on ruuhkapiikkejä, jolloin töitä olisi enemmän kuin ehtii hoitaa. Haastetta tuovat ajoittain myös tilanteet erilaisten ihmisten kanssa, mutta niissä auttavat hyvät ihmissuhdetaidot.

Ihmissuhdetaitojen lisäksi kiinteistömanagerin työssä on hyötyä hyvästä organisointikyvystä, järjestelmällisyydestä ja siitä, että pystyy katsomaan asioita laajemmasta perspektiivistä. Kiinteistömanagerin työ on asiakaspalvelutyötä, jossa vaaditaan palveluasennetta ja ystävällistä mutta jämäkkää otetta.

Oma tiimi on huippusakkia

Tilapalveluilla työskentelee yhdeksän kiinteistömanageria, joista yksi on myös tiiminvetäjä. Tulevaksi kesäksi on palkattu kaksi kiinteistömanageriharjoittelijaa. Alueet on jaettu ilmansuuntien mukaan; Riikan vastuulla on toisen kiinteistömanagerin kanssa Tampereen läntinen alue, jossa Riikalla on noin 55 aktiivista kohdetta.

Kiinteistömanagereilla on yhteinen Teams-kanava, josta voi muilta aina tarvittaessa pyytää apua. Yhdessä pohditaan hankalia tapauksia ja vedetään linjoja toimintatapoihin. Riikka toteaa tiimistään, että he ovat “huippusakkia”. Kiinteistömanagereilla on hyvä tiimihenki, jokainen tietää mitä tekee ja hoitaa homman omalla tyylillään, pyrkien saamaan asiat maaliin.

Tilapalveluilla kannustetaan opiskelemaan ja oppimaan uutta. Vuonna 2018 Riikka suoritti töiden ohella teknologiaosaamisen johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Hämeenlinnassa. Tutkinto oli hyvin antoisa ja antoi uutta näkökulmaa moneen asiaan. Päättötyö oli erityisen mieluinen tehtävä, koska sillä oli konkreettinen vaikutus hänen käytännön työhönsä.

Töiden vastapainoksi Riikka harrastaa monenlaista. Perheen kanssa puuhaamisen ja mökkeilyn lisäksi hän harrastaa erilaisia kädentaitoja ja urheilua ja on mukana seuratoiminnassa Tampereen Voimailuseuran riveissä.

Punatukkainen nainen seisoo koulun edessä, maassa on osittain lunta.
Kiinteistömanageri Riikka Lähdetniemi

Tutustu työhömme

Virastotalon uudisosan rakentaminen alkaa

Viisikerroksinen uudisosa nousee Puutarhakadun puolelle vanhan puretun siiven paikalle. Uudisosaan tulee muun muassa kaupunginhallituksen kokoustila.

Kiertotaloussuunnittelu osaksi korjausrakennushankkeita

Olemme mukana TAMK:n vetämässä hankkeessa “Kiertotaloussuunnittelu osaksi korjausrakennushankkeita”.