Hyppää sisältöön

Kierrätettävien jätteiden keräys Tampereen kaupungin kiinteistöissä

Jaa somessa:

Kierrätettävien jätteiden keräys Tampereen kaupungin kiinteistöissä

Tampereen kaupunki on määritellyt toimintatavat kierrätettävien jätteiden keräyksen järjestämiseksi erilaisissa kaupungin kiinteistöissä.

Jätelain mukaan hallinto- ja palvelukiinteistöillä on velvollisuus lajitella ja kerätä kierrätettävät jätteet, mikäli erilliskeräyksen määrät täyttyvät. Erilliskeräyksen kierrätettävät jätelajit ovat: biojäte, kartonkipakkaukset, pienmetalli, lasipakkaukset, muovipakkaukset ja paperi. Jokaiselle jätelajille on määritelty vähimmäismäärä, jonka täyttyessä kyseistä jätettä on kiinteistössä kerättävä. (Katso taulukko sivun lopussa.)

Jätteiden vähimmäismäärän täyttymistä ei pystytä nykyisillä käytettävissä olevilla keinoilla seuraamaan, eli eri jätelajien määrästä eri kohteissa ei ole saatavilla tarkkaa tietoa. Seurantaa ollaan kehittämässä, jotta tulevaisuudessa voitaisiin suunnitella jätteiden keräystä kohteissa syntyvän jätteen määrän perusteella. Suunnittelussa otetaan huomioon myös kohteiden erityispiirteet; toisissa tilaa jäteastioille on enemmän, kun taas toisissa tilaa on hyvin vähän.

Tampereen kaupunki on linjannut, että jätteiden lajittelupäätökset tehdään kunkin kohteen kokonaisuuden perusteella: huomioon otetaan jäteastioille käytettävissä oleva tila, paloturvallisuus sekä kohteessa syntyvän jätteen määrän arvio. Kohteeseen voidaan järjestää seuranta, jotta saadaan tietoa syntyvän jätteen määrästä. Jos tietyn jätelajin jätemäärät seurannan perusteella näyttävät jäävän vähäisiksi, ei keräystä kannata järjestää; kuljetusten aiheuttamat päästöt ovat tällöin suurempia kuin mahdollisesta kierrätyksestä saatu hyöty.

Kaupunki järjestää kiinteistöihin jätehuollon, mikä tarkoittaa ulkojäteastioita eri jätelajeille sekä jätteiden pois kuljettamisen ulkojäteastioista. Jätehuollon toimiminen kuitenkin edellyttää, että jätteiden siirtäminen kohteesta ulkojäteastioihin on järjestetty, ja että eri kiinteistössä toimivat henkilöt lajittelevat jätteet asianmukaisesti. Esimerkiksi muovien keräykseen voi laittaa pelkästään pakkausmuovia, ja lasin mukaan ei tule laittaa posliinia.

Lisätietoja jätteiden lajittelusta löytyy täältä: Jätelajit | Pjhoy.

Lisätiedot ja seurannan aloittamiseen liittyvät yhteydenotot:

Rainer Laine
rainer.laine@tilapa.fi
040 801 2561

 

Jätelajit Lajiteltava ja erilliskerättävä, jos
Biojäte sitä syntyy viikossa vähintään 10 kg
Kartonkipakkaukset sitä syntyy viikossa vähintään 5 kg
Pienmetalli sitä syntyy viikossa vähintään 2 kg
Lasipakkaukset sitä syntyy viikossa vähintään 2 kg
Muovipakkaukset sitä syntyy viikossa vähintään 5 kg
Paperi kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Tutustu työhömme

Kiinteistöjen nosto-ovien korjaustöiden kumppanirekisteri

Voit hakea Tilapalveluiden nosto-ovien korjaustöiden kumppanirekisteriin.

Aleksanterin koulutalojen perusparannuksen suunnittelu alkaa

Koulun rakennuksissa nykyaikaistetaan tekniikkaa ja päivitetään sisätilat vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan.