Hyppää sisältöön

Iso harppaus työturvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla

Jaa somessa:

Iso harppaus työturvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla

Rakennustyömaiden rakennuspölyn on tiedetty aiheuttavan terveyshaittaa työntekijöille. Varsinkin purkutöihin liittyvä kvartsipöly on syöpävaarallista. 

Vuoden 2020 alussa astui voimaan Valtionneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (Vna 1267/2019), joka vastuuttaa rakennuttajat ja työmaan päätoteuttajat huolehtimaan rakennustyömaiden pölynhallinnasta. Haasteena on ollut, että käytettävissä ei ole ollut menetelmiä, joilla olisi pystytty mittaamaan reaaliaikaisesti työmaaolosuhteissa lainsäädännön edellyttämiä pölynhallinnan vaatimuksia.

eGate Smart Building Innovation Oy oli kehittänyt laitteiston, joka soveltui reaaliaikaiseen mittaukseen, mutta sen mittaustarkkuuden korrelaatio työhygieenisellä mittaus- ja analyysimenetelmällä saatuihin alveolijakeisen pölypitoisuuksien tuloksiin ei ollut tiedossa.

Tampereen Tilapalvelut oli mukana kaksi vuotta kestävässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin eGate-laitteiston mittaustarkkuutta pölynhallinnan reaaliaikaisessa mittauksessa. Työryhmässä olivat Tampereen Tilapalvelujen lisäksi mukana Sitowise, eGate Building Innovation Oy, aluehallintovirasto sekä urakoitsijoiden edustajat.

Tutkimuksessa selvitettiin, korreloiko eGate-laitteiston mittaustarkkuus työhygieenisellä mittaus- ja analyysimenetelmällä saatuihin alveolijakeisen pölypitoisuuksien tuloksiin. Tutkimusta tehtiin Tampereen Tilapalvelujen purkutyömailla todellisissa olosuhteissa. Mittaustuloksia verrattiin syklonikeräimellä tehtyihin mittauksiin ja mittausmenetelmiä tarkennettiin saatujen käytännön kokemusten perusteella.

Työmailla on todettu tarve käytännön työkaluille pölynhallinnan parantamiseksi. Kehityshankkeen avulla saatiin varmistettua mittausmenetelmän luotettavuus. Näin voimme jatkossa seurata reaaliaikaisesti työmaan olosuhteita ja siten parantaa työturvallisuutta. 

Hankeinsinööri Jani Boström

Tutkimustyö saatiin päätökseen helmikuussa 2024. Tehtyjen selvitysten perusteella voitiin todeta, että eGate-mittausten ja syklonikeräimellä tehtyjen mittausten välillä on riittävän luotettava korrelaatio. Mittaustapa on käyttökelpoinen menetelmä reaaliaikaiseen pölynmittaukseen ja pölynhallinnan toimivuuden seurantaan työmailla. Se ei kuitenkaan korvaa työhygieenisiä mittauksia työntekijän altistumisen arvioinnissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kehityshankkeen lopputuloksena on otettu pitkä harppaus työturvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla.

 

Koulun sisätilaa, jossa purettu rakenteita ja keskellä muovinen putki jonka kautta poistetaan pölyä.
Pölynhallintaa Kissanmaan koulun perusparannuksen työmaalla keväällä 2024
Miehen kasvokuva.

Jutellaanko lisää?

Jani Boström
Hankeinsinööri

Puhelin ​​​​​​​040 168 0434

Tutustu työhömme

Työsuojelupäällikkö Sami Aalto kehittää Tilapalvelujen työturvallisuutta

Sami Aalto aloitti Tampereen Tilapalveluilla työsuojelupäällikkönä tämän vuoden alussa. Sami vastaa Tilapalvelujen työntekijöiden työturvallisuudesta, kiertää kohteilla ja osallistuu yrityksen riskienhallintatyöhön.

Tampereen Tilapalveluille ISO 14001-ympäristösertifikaatti

Tampereen Tilapalveluille on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Sertifikaatti on osoitus sitoutumisestamme pitkäjänteiseen työhön ympäristön hyväksi sekä toimintamme jatkuvaan ja järjestelmälliseen kehittämiseen.