Hyppää sisältöön

Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan elinkaarisuunnittelua

Jaa somessa:

Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan elinkaarisuunnittelua

Tampereen Tilapalveluilla on tärkeä rooli Tampereen kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tilapalveluiden vastuulla on varmistaa, että kaupungin uudisrakentamisessa käytetään kestäviä ja pitkäikäisiä ratkaisuja, jotka säästävät energiaa, vähentävät materiaalin käyttöä sekä minimoivat rakennusten hiilijalanjäljen. Uusi elinkaarisuunnitteluohje tukee näiden tavoitteiden saavuttamista.

Elinkaarisuunnitteluohje on jatkossa käytössä kaikilla rakennushankkeeseen osallistuvilla suunnittelijoilla sekä tilaajilla/rakennuttajilla. Ohjetta käytetään koko rakentamisprosessin ajan – tarveselvityksestä takuuaikaan saakka. Ohjeessa kuvataan suunnitteluprosessi ja sen yleiset periaatteet, luetellaan hankkeen eri osapuolien velvoitteet sekä annetaan ohjeita laskelmien suorittamiseen. Elinkaarisuunnitteluohje on laadittu yhteistyössä Swecon kanssa.

Rakennuksen elinkaarisuunnittelun ratkaisut tulee optimoida siten, että huomioidaan energiatehokkuus, elinkaarikustannukset ja hiilivaikutukset sekä varmistetaan, että kokonaisuus palvelee rakennuksen käyttäjiä. Suunnitteluprosessin yleiset periaatteet ovat:

  • Energiantarpeen ja hiilipäästöjen minimointi: rakennukset suunnitellaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviksi ja päästöttömiksi.
  • Energiatehokkaat järjestelmät: käytetään mahdollisimman energiatehokkaita taloteknisiä ratkaisuja.
  • Vähäpäästöisen energian käyttäminen: energiantarve katetaan mahdollisimman vähäpäästöisellä energialla.
  • Kysynnänjousto: rakennukset tukevat järjestelmätason energiatehokkuutta osallistumalla kysyntäjoustoon ja tukemalla sitä kautta sähkö- ja kaukolämpöverkon toimintaa.

Elinkaarisuunnitteluohjeen taustalla on hiilineutraali Tampere 2030 -ohjelma sekä elinkaarisuunnittelun puitesopimus, joka mahdollistaa elinkaarisuunnittelu- ja asiantuntijapalvelun hankkimisen rakennushankkeisiin. Puitesopimuksella hankitaan muun muassa hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskentaa, elinkaarikustannusten ja investointikustannusten laskentaa ja vaihtoehtoisten elinkaariratkaisujen vertailua.

Elinkaarisuunnitteluohjeeseen on linjattu yhteiset toimintatavat selkeästi ja ymmärrettävästi. ”Ohje yhdenmukaistaa käytäntöjä ja helpottaa elinkaarisuunnittelun puitesopimuksen käyttämistä. Ohje on tärkeä työkalu suunnittelijoille ja olennainen osa rakentamisprosessin suunnitteluvaihetta, jolla taataan energiatehokkaat ja pitkäaikaiset ratkaisut uudisrakentamisen eri vaiheissa”, Tampereen Tilapalveluiden LVI-asiantuntija Pekka Paterno kertoo.

 

Sivun yläosan kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Jutellaanko lisää?

Pekka Paterno
LVI-asiantuntija
Puhelin 041 730 5490

Tutustu työhömme

Tammelan stadionille Vuoden 2023 Teräsrakenne -arkkitehtuuripalkinto

Tammelan stadionille myönnettiin Vuoden Teräsrakenne -palkinto, joka kuuluu merkittäviin suomalaisiin arkkitehtuuripalkintoihin.

Tammelan stadionin rakennustyöt ovat valmistumassa

Tammelan uuden stadionin liikekeskus aukeaa torstaina, ja jalkapallostadionin rakennustyöt valmistuvat marras-joulukuun vaihteessa. Kokonaisuuteen kuuluu Tammelan jalkapallostadion, asuinkerrostaloja, kauppakeskus ja pysäköintilaitos. Alueen rakentaminen alkoi kesällä 2021.