Hyppää sisältöön

Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan elinkaarisuunnittelua

Jaa somessa:

Ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan elinkaarisuunnittelua

Tampereen Tilapalveluilla on tärkeä rooli Tampereen kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tilapalveluiden vastuulla on varmistaa, että kaupungin uudisrakentamisessa käytetään kestäviä ja pitkäikäisiä ratkaisuja, jotka säästävät energiaa, vähentävät materiaalin käyttöä sekä minimoivat rakennusten hiilijalanjäljen. Uusi elinkaarisuunnitteluohje tukee näiden tavoitteiden saavuttamista.

Elinkaarisuunnitteluohje on jatkossa käytössä kaikilla rakennushankkeeseen osallistuvilla suunnittelijoilla sekä tilaajilla/rakennuttajilla. Ohjetta käytetään koko rakentamisprosessin ajan – tarveselvityksestä takuuaikaan saakka. Ohjeessa kuvataan suunnitteluprosessi ja sen yleiset periaatteet, luetellaan hankkeen eri osapuolien velvoitteet sekä annetaan ohjeita laskelmien suorittamiseen. Elinkaarisuunnitteluohje on laadittu yhteistyössä Swecon kanssa.

Rakennuksen elinkaarisuunnittelun ratkaisut tulee optimoida siten, että huomioidaan energiatehokkuus, elinkaarikustannukset ja hiilivaikutukset sekä varmistetaan, että kokonaisuus palvelee rakennuksen käyttäjiä. Suunnitteluprosessin yleiset periaatteet ovat:

  • Energiantarpeen ja hiilipäästöjen minimointi: rakennukset suunnitellaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviksi ja päästöttömiksi.
  • Energiatehokkaat järjestelmät: käytetään mahdollisimman energiatehokkaita taloteknisiä ratkaisuja.
  • Vähäpäästöisen energian käyttäminen: energiantarve katetaan mahdollisimman vähäpäästöisellä energialla.
  • Kysynnänjousto: rakennukset tukevat järjestelmätason energiatehokkuutta osallistumalla kysyntäjoustoon ja tukemalla sitä kautta sähkö- ja kaukolämpöverkon toimintaa.

Elinkaarisuunnitteluohjeen taustalla on hiilineutraali Tampere 2030 -ohjelma sekä elinkaarisuunnittelun puitesopimus, joka mahdollistaa elinkaarisuunnittelu- ja asiantuntijapalvelun hankkimisen rakennushankkeisiin. Puitesopimuksella hankitaan muun muassa hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskentaa, elinkaarikustannusten ja investointikustannusten laskentaa ja vaihtoehtoisten elinkaariratkaisujen vertailua.

Elinkaarisuunnitteluohjeeseen on linjattu yhteiset toimintatavat selkeästi ja ymmärrettävästi. ”Ohje yhdenmukaistaa käytäntöjä ja helpottaa elinkaarisuunnittelun puitesopimuksen käyttämistä. Ohje on tärkeä työkalu suunnittelijoille ja olennainen osa rakentamisprosessin suunnitteluvaihetta, jolla taataan energiatehokkaat ja pitkäaikaiset ratkaisut uudisrakentamisen eri vaiheissa”, Tampereen Tilapalveluiden LVI-asiantuntija Pekka Paterno kertoo.

 

Sivun yläosan kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Jutellaanko lisää?

Pekka Paterno
LVI-asiantuntija
Puhelin 041 730 5490

Tutustu työhömme

Työsuojelupäällikkö Sami Aalto kehittää Tilapalvelujen työturvallisuutta

Sami Aalto aloitti Tampereen Tilapalveluilla työsuojelupäällikkönä tämän vuoden alussa. Sami vastaa Tilapalvelujen työntekijöiden työturvallisuudesta, kiertää kohteilla ja osallistuu yrityksen riskienhallintatyöhön.

Iso harppaus työturvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla

Tampereen Tilapalvelut oli mukana kaksi vuotta kestävässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin eGate-laitteiston mittaustarkkuutta pölynhallinnan reaaliaikaisessa mittauksessa.