Hyppää sisältöön

Tehokas, kestävä ja vähähiilinen kuntakiinteistö -kehityshanke (TeKeVä)

Jaa somessa:

Tekevä-hankkeessa kehitettiin Tampereen kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta

Tehokas, kestävä ja vähähiilinen kuntakiinteistö -kehityshankkeessa (TeKeVä) kehitettiin Tampereen kaupungin kiinteistöjen tehokasta ja kestävää energian käyttöä selvittämällä toteutettujen ja potentiaalisten energiatehokkuusinvestointien vaikuttavuutta sekä kiinteistön olosuhteiden ja energiankäytön hallinnan kehityskohtia rakennusautomaation näkökulmasta.

Hankkeessa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millainen vaikuttavuus energiatehokkuuteen keskittyvillä investoinneilla on? Miten rakennusautomaatiojärjestelmiä kannattaa saneerata? Mitä kannattaa mitata ja seurata? Mitä mitatulla tiedolla halutaan saavuttaa?

Hankkeessa analysoitiin vuosina 2016–2020 tehtyjen energiatehokkuustarkastelujen tuloksia ja laadittiin toimenpide-ehdotuksia sekä suosituksia laitteiden ja järjestelmien suunnittelun ja seurannan tueksi. Aineiston analysoinnilla tehtiin muun muassa seuraavia johtopäätöksiä:

  • Kartoitusten mukaan suurin ja kustannustehokkain potentiaali energiatehokkuuden parantamiseen on ilmanvaihdon paremmassa ohjauksessa sekä vanhojen ilmanvaihtokoneiden uusinnassa. Lämpöpumpuista etenkin uimahallien kostean poistoilman energiaa talteen ottava poistoilmalämpöpumppu on osoittautunut varsin tehokkaaksi energiatehokkuusinvestoinniksi.
  • Suurin ja kustannustehokkain energiatehokkuuspotentiaali näyttää löytyvän vanhimmasta rakennuskannasta (rakennettu 1900–1959), missä talotekniikka on usein teknisen käyttöikänsä päässä. Parhaimmillaan niiden energiankulutusta voidaan vähentää jopa kuudenneksella toteuttamalla pelkästään sellaisia energiatehokkuusinvestointeja, joissa on alle viiden vuoden takaisinmaksuaika.
  • Taloudellisesti kannattavilla energiatehokkuustoimilla voidaan vähentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä noin kilogramman per investoitu euro.

Automaatiojärjestelmän saneerauksen prosessia kehitettiin

Hankkeessa kehitettiin automaatiosaneerauksen prosessia ja laadittiin suosituksia saneerausten laatimisen tueksi, jotta saneeraushanke onnistuisi paremmin. Automaatiosaneerauksessa tulisi ottaa huomioon mm. sisäilma-asiat, energiatehokkuus, automaatiojärjestelmien huolto sekä saneerauksen vaiheistus.

Rakennusautomaatiosaneerauksen suunnittelun haasteena on määrittää optimaalinen saneerauskokonaisuus, joka parantaa kiinteistön energiatehokkuutta, turvallisuutta ja ylläpitoa. Hankkeessa määriteltiin RAU-järjestelmän saneerausprosessi, tähdennettiin huolellisen alkukartoituksen hyötyjä sekä laadittiin käyttöikätaulukko ja automaatiosaneerauksen määrittelyn muistilista. Prosessissa kiinnitetään huomiota myös seurantaan ja takuuajan tarkastusten tärkeyteen.

Hankkeen aikana todettiin tarve saneerausten yhteydessä tehtävälle kiinteistödokumentille; rakennuskohtainen lisätieto palvelee rakennusten käyttäjiä, suunnittelijoita, huoltoa ja sisäilma-asiantuntijoita.

Hanketta rahoitti Ympäristöministeriö, ja hanke toteutettiin yhteistyössä Swecon kanssa 1.5.2021–1.11.2022.

Linkki Swecon sivuille: www.sweco.fi

Hankkeen loppuraportti

Tutustu työhömme

Nekalan koulun muutos kulttuurin tiloiksi

Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi on aloitettu. Tilat remontoidaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimijoiden käyttöön, ja tilat pyritään saamaan käyttöön tammikuussa 2026.   

Aleksanterin koulun perusparannus

Aleksanterin koulun kolme koulurakennusta peruskorjataan. Rakennuksissa nykyaikaistetaan tekniikkaa ja päivitetään sisätilat vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan.