Hyppää sisältöön

Jaa somessa:

Sorilan 100-vuotiaan koulun perusparannus

Sorilan koulutalon perusparannuksen myötä 100-vuotiaassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävässä rakennuksessa opiskellaan ja leikitään jälleen päivittäin. Vuonna 1898  rakennettu koulutalo sai remontissa myös huomattavasti lisää nykytekniikkaa arjen sujuvoittamiseksi.

Olkahisen koulun Sorilan koulutalossa on yhteensä kolme kiinteistöä: puukoulu, kivikoulu ja liikuntarakennus. Tilakeskus teki perusparannuksen vuonna 1898 valmistuneeseen puukouluun keväällä 2017. Koulu on määritelty Nurmi-Sorilan osayleiskaavaehdotuksessa vuonna 2015 kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Vuosina 1924–1928 rakennus on toiminut Aitolahden seurakunnan kirkkona.

Sorilan_puukoulu_ulko_470

Perusparannuksen avulla turvallisempaa ja sujuvampaa arkea

Puukoulussa on tehty isompia korjaustöitä viimeksi vuosituhannen vaihteessa. Nyt keväällä toteutettu sisäilmaperusparannus kesti muutaman kuukauden helmikuun alusta toukokuun loppuun.

Sisäilmaperusparannuksen lähtökohtana oli koulutalossa tehdyt sisäilmatutkimukset. Perusparannuksessa korjattiin alapohjarakenne ja parannetiin tuulettuvuutta, korjattiin ulkoseinien alaosien lahovauriot, täydennettiin ja parannetiin sadevedenohjausta ja salaojitusta, muotoiltiin maanpintaa pintavesien ohjaamiseksi, uusittiin koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä sekä yläpohjan eristys ja tilapinnat. Lisäksi puukouluun rakennettiin sieltä aiemmin puuttunut WC-tila.

Tilojen remontin suunnittelussa ja toteutuksessa on kunnioitettu arvostavalla tavalla rakennuksen historiaa, mutta myös nykyajan koulunkäynnin edellyttämä tekniikka on tiloissa toteutettu. WC-tilan rakentaminen aulaan toi olennaisen parannuksen tilojen käyttäjille, sillä aiemmin rakennuksessa ei ollut lainkaan wc-tiloja. Puukoulurakennus on vanha, mutta sen tilat ovat nyt siistit ja valoisat

Olkahisen koulun rehtori Marja Riekkola

100-vuotias koulu jälleen ahkerassa käytössä

Elokuusta 2017 puukoulurakennus on jälleen ollut kahden luokan käytössä päivittäin. Sorilan koulutalon kiinteistöissä koulua käy tänä kouluvuonna 93 lasta luokilla 1c–6c. Lisäksi Sorilan koulutalossa on esiopetuksessa Sorilan päiväkodin 13 esikoululaista. Työntekijöitä koulutalossa on yhteensä noin 13–15. Koulutalon jokaisessa rakennuksessa on koulupäivän aikana koulun ja esiopetuksen toimintaa.

Yhteistyö Tilakeskuksen ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa sujui koulun väen näkökulmasta hyvässä yhteisymmärryksessä. Uudistustyön tavoite toteutui, eli Sorilan vanha puukoulurakennus saatettiin arvoiseensa tilaan ja koulun sekä alueen asukkaiden käyttöön nykyaikaa ja tulevaisuutta huomioivalla tavalla

Olkahisen koulun rehtori Marja Riekkola

Arkirutiinit palautuivat nopeasti normaaleiksi

Perusparannuksen myötä lasten, vanhempien ja Sorilan perusopetuksen ja päiväkodin henkilökunnan arki palautui normaaliksi. Jo ennen korjaustöiden alkua oppilaat olivat siirtyneet Sorilan kivikouluun. Oppilaat kävivät koulua kivikoulurakennuksen tiloissa noin puolentoista vuoden ajan.

Ahdasta oli, mutta niin oppilaat kuin henkilökunta sopeutuivat väliaikaiseen tilanteeseen hyvin. Puukoulun vaatima remonttialue oli selkeästi eristetty koulun laajasta piha-alueesta, jotta muun muassa välitunnit olivat oppilaille turvalliset.

Olkahisen koulun rehtori Marja Riekkola

Jutellaanko lisää?

Jukka Kauppinen
Rakennuttamispäällikkö

Puhelin 050 321 0355

Tutustu työhömme

Työsuojelupäällikkö Sami Aalto kehittää Tilapalvelujen työturvallisuutta

Sami Aalto aloitti Tampereen Tilapalveluilla työsuojelupäällikkönä tämän vuoden alussa. Sami vastaa Tilapalvelujen työntekijöiden työturvallisuudesta, kiertää kohteilla ja osallistuu yrityksen riskienhallintatyöhön.

Iso harppaus työturvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla

Tampereen Tilapalvelut oli mukana kaksi vuotta kestävässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin eGate-laitteiston mittaustarkkuutta pölynhallinnan reaaliaikaisessa mittauksessa.