Hyppää sisältöön

Pispalan koulun perusparannus

Jaa somessa:

Pispalan koulun perusparannus

 

Pispalan koulu sijaitsee Ylä-Pispalan kaupunginosassa osoitteessa Pispalanharju 47. Rakennus valmistui vuonna 1915. Edellinen peruskorjaus on tehty vuonna 1984, ja lisäksi rakennus on vaatinut useita pienempiä muutos- ja korjaustoimenpiteitä.

Koulu on mitoitettu 300 oppilaalle, josta esiopetuksessa on 40. Koulussa on luokat 1–6 kaksisarjaisena. Perusparannus ei  vaikuta oppilasmäärään. Tilat on suunniteltu toimintakykyisemmiksi, ja lisäksi mahdollistetaan niiden iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Rakennus on alun perin rakennettu useassa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 1915 ja sitä laajennettiin jo vuonna 1922. Alueen oppilasmäärän edelleen kasvaessa koulua laajennettiin edelleen vuonna 1943.

Rakenteissa näkyy vuosikymmenten erilaiset tavat rakentaa ja vaihtelevat materiaalit. Perusparannuksessa rakenteet avattiin ja korjattiin nykyvaatimuksien mukaisiksi huomioiden rakenteiden turvallisuuden ja terveellisyyden. Sisätilat rakennettiin nykyaikaisiksi myös esteettömyys huomioiden, lisäksi talotekniikka rakennettiin täysin uudeksi. Samalla vanhaa arkkitehtuuria on kunnioitettu niin ulkokuoressa, kuin myös sisätiloissa.

Monikerroksinen perinteinen koulurakennus.
Havainnekuva perusparannetusta Pispalan koulusta.

Tehdyt muutokset:

Rakennuksen kantavista rakenteista johtuen tilojen perusjärjestys säilyi pääosin ennallaan, ja muutoksilla keskityttiin parantamaan toiminnallisuutta sekä oppimisympäristöä.

Esi- ja alkuopetuksen tilat keskitettiin ensimmäiseen kerrokseen. Hallinnon, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat tulivat toiseen kerrokseen yhdeksi kokonaisuudeksi. Pohjakerroksen toimettomiksi jääviin tiloihin sijoitettiin vahtimestarin tila, oppimateriaalivarasto, inva-wc sekä siivouskeskus. Lisäksi rakennettiin henkilöhissi sekä kerroksiin oppilaille wc-tilat.

Henkilöhissin, tarvittavien kaidehissien sekä irtoluiskien avulla rakennuksesta saatiin esteetön. Rakennuksen alkuperäinen henki säilytettiin sisätiloja korjatessa, julkisivu rapattaessa ja ikkunoita uusittaessa. Myös talotekniikka uudistettiin kokonaan.

Pispalan koulun parannustyöt alkoivat heinäkuun lopussa 2020 ja ne valmistuivat toukokuussa 2022.

Työmaan tilannetiedote

22.12.2020
Pispalan koulun perusparannus valmistuu toukokuussa 2022. Työmaalla on paljon purkutöitä tehtävänä, mutta nyt päästään tekemään jo uusia rakenteitakin. Koulurakennuksen A-osa on peitettynä sääsuojalla, jonka alla vesikaton purkutyöt tehtiin. Rakennuksen B-lohkolle saadaan sääsuoja pystytettyä tammi-helmikuun vaihteessa. Tällöin alkavat B-lohkon vesikaton purkutyöt. A-lohkon vesikatolle tulevan IV-konehuoneen teräsrakenteiden kasaus alkaa työmaalla viikolla 52.

Piha-alueilla on purettu vanhoja tukimuureja, joiden tilalle on nyt saatu valettua uudet tukimuurit. Keväällä kunnostetaan vielä yksi pihan tukimuureista. Lopullisen ulkonäön piha saa syksyllä 2021. Rakennuksen julkisivujen kunnostustyöt alkavat keväällä 2021, jolloin vanhat julkisivurappaukset puretaan pois. Julkisivut rapataan uudestaan ja rappaustyöt ovat valmiit kesällä.

3. kerroksessa on päästy eniten tekemään uutta. Kerroksessa on käynnissä väli- ja yläpohjan
villoitus ja levytystyöt, joiden perään tasoitustyöt on päästy aloittamaan. Kerrokseen on myös
valettu uudet plaano-lattiat. Koulurakennuksen alimmissa kerroksissa tehdään vielä purkutöitä.
Lähes kaikki pintarakenteet uusitaan, mutta osa vanhoista rakenteista säästetään ja kunnostetaan.

Työmaalla tehdään töitä arkisin kello 7–21 välillä. Äänekkäät työt pyritään ajoittamaan kello 7–18 välille.

Pispalan alueen tienhoidosta vastaavan tahon pyydetään huolehtimaan teiden riittävästä
aurauksesta ja hiekoituksesta, jotta työmaaliikenne pääsee esteettä kohteeseen.
Alueen asukkaiden tulee osaltaan hoitaa autojen paikoitus ja liikenne siten, että raskas kalusto ja muu työmaaliikenne sopii liikkumaan tiheään asutulla alueella ja kapeilla teillä.

Työmaan läheisyydessä liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen.

Rakentavin terveisin,
Karoliina Autio
Työmaainsinööri
Rakennus K. Karhu Oy

Havainnekuvia Pispalan koulusta:

Remonttikuvia Pispalan koulusta:

Sijainti:
Pispalanharju 47, Tampere

Aikataulu:
Rakennustyöt vamistuivat toukokuussa 2022

Kustannusarvio:
Hankkeen kustannusarvio on 10 000 000 € (alv 0 %)

Rakennuttaja:
Tampereen Tilapalvelut Oy, projektipäällikkö Panu Hirvonen

Pääurakoitsija:
Rakennus K Karhu Oy

Putkiurakoitsija:
Näsin vesijohtoliike Oy

Ilmanvaihtourakoitsija:
Ilmanvaihtotyöt A. Saarinen Oy

Sähköurakoitsija:
Epilän sähkökone Oy

Rakennusautomaatiourakoitsija:
Fidelix Oy

Pääsuunnittelija:
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy

Pihasuunnittelu:
Ramboll Finland Oy

Rakennesuunnittelu
Sweco Rakennetekniikka Oy

LVI-suunnittelu:
LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy

RAU-suunnittelu:
LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy

Sähkösuunnittelu:
Karawatski Oy

GEO-suunnittelu:
Sweco Rakennetekniikka Oy

Akustiikkasuunnittelu:
A-insinöörit suunnittelu Oy

Keittiösuunnittelu:
SITOWISE Oy

Lue lisää Tampereen kaupungin tiedotteesta:
13.5.2020 Pispalan koulun perusparannustyöt alkavat heinäkuussa

panu_hirvonen_tilapalvelut_

Jutellaanko lisää?

Panu Hirvonen
Hankeinsinööri

Puhelin 040 8064055

Tutustu työhömme

Nekalan koulun muutos kulttuurin tiloiksi

Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi on aloitettu. Tilat remontoidaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimijoiden käyttöön, ja tilat pyritään saamaan käyttöön tammikuussa 2026.   

Aleksanterin koulun perusparannus

Aleksanterin koulun kolme koulurakennusta peruskorjataan. Rakennuksissa nykyaikaistetaan tekniikkaa ja päivitetään sisätilat vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan. 

Ahvenisjärven koulu, uudisrakennus

Ahvenisjärven koulun rakennustyöt ovat alkaneet. Hervantaan nousee uusi koulu noin 1100 oppilaalle vanhan puretun koulurakennuksen paikalle. Kouluun tulee tilat perusopetuksen luokille 1–9 sekä esiopetukselle.