Hyppää sisältöön

Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus

Jaa somessa:

Härmälän koulun ja kirjaston perusparannus

Härmälän koulun kiinteistölle tehdään mittava perusparannus. Rakennus ei ole virallisesti suojeltu, mutta korjaukset tehdään suojeluperiaatteiden mukaisesti. Samalla tiloja muutetaan paremmin vastaamaan perusopetuksen nykyistä opetussuunnitelmaa. Perusparannuksen on määrä valmistua siten, että koulun tilat ovat valmiina käyttöön tammikuussa 2025.  


Koulussa toimivat luokat 0–6, ja oppilaita mahtuu kouluun peruskorjauksen jälkeen 425. Esiopetusta varten tehdään märkäeteistilat ja pohjakerroksessa sijaitseva aluekirjasto perusparannetaan. Rakennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta ja osittain maanpinnan alapuolella oleva pohjakerros, josta pääosa puretaan tai poistetaan käytöstä.


Rakennuksen kaikki LVIA-järjestelmät uusitaan. LVIA-suunnittelun lähtökohtina ovat energiatehokkuus, elinkaaritalous, käytettävyys ja huollettavuus. Teknisiksi ratkaisuiksi on valittu mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät, ja ratkaisuissa on huomioitu syntyvän lopputuloksen helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus.
 

 

Rakennuksen vesijohtoverkosto uusitaan kokonaisuudessaan ja varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Myös olemassa oleva lämmitysjärjestelmä ja ilmanvaihtojärjestelmät uusitaan. Rakennuksen katolle on suunniteltu aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan energian käyttämiseksi apuna taloteknisten järjestelmien energiakulutuksessa. 

 

Härmälän koulu valmistui vuonna 1953 ja rakennus on toiminut kouluna koko historiansa ajan. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Atti Ilveskoski ja Bertel Strömmer. 

 

Härmälän koulu suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2020, ja koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa Hatanpään koulutalossa. 

Julkisivu länteen. Arkkitehtitoimisto Forssi.

Sijanti
Nuolialantie 47

Kustannusarvio
14,23 miljoonaa euroa

Aikataulu
Rakennustyöt aloitettiin heinäkuussa 2023 ja ne valmistuvat marraskuussa 2024, joten tilat voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2025. Piha-alueen työt viimeistellään kevään 2025 aikana.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Forssi Oy

LVIA-suunnittelu
Rejlers Finland Oy

Sähkösuunnittelu
Sweco talotekniikka Oy

Rakenne- ja pohjarakennesuunnittelu
A-insinöörit Oy

Palotekninen suunnittelu
L2 Paloturvallisuus Oy

Pääurakoitsija
Aki Hyrkkönen Oy

Putkiurakoitsija
Suomen Talotekniikka Oy

IV-urakoitsija
Ilmanvaihtotyöt A. Saarinen Oy

Sähköurakoitsija
Epilän Sähkökone Oy

RAU-urakoitsija
Fidelix Oy


Rakennuttaminen

Tampereen Tilapalvelut Oy, projektipäällikkö Jani Boström

Miehen kasvokuva.

Jutellaanko lisää?

Jani Boström
Hankeinsinööri

Puhelin 040 168 0434

Tutustu työhömme

Aleksanterin koulun perusparannus

Aleksanterin koulun kolme koulurakennusta peruskorjataan. Rakennuksissa nykyaikaistetaan tekniikkaa ja päivitetään sisätilat vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan. 

Ahvenisjärven koulu, uudisrakennus

Ahvenisjärven koulun rakennustyöt ovat alkaneet. Hervantaan nousee uusi koulu noin 1100 oppilaalle vanhan puretun koulurakennuksen paikalle. Kouluun tulee tilat perusopetuksen luokille 1–9 sekä esiopetukselle.