Hyppää sisältöön

Kissanmaan koulun perusparannus

Jaa somessa:

Kissanmaan koulun perusparannus

Julkaistu 1.3.2024

Kissanmaan koulun perusparannus on alkanut. Rakennus on suojeltu, ja sen ainutlaatuisuus huomioidaan rakenneratkaisuissa. Rakennus perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä, jotta se pystyy vastaamaan paremmin nykyisen oppimisympäristön vaatimuksiin. Myös koulun piha-alueet, kalusteet ja varusteet uudistetaan.

Koulu mitoitetaan perusparannuksessa 550 oppilaalle sopivaksi, jotta tilat vastaavat lähialueen asuinrakentamisen myötä syntyvään oppilasmäärän kasvuun. Ennen perusparannusta oppilaita oli noin 350. Koulu on kaksisarjainen, 0–6-luokkainen koulu, jossa on mukana myös erityisopetus. Rakennukseen tulee tilat myös kouluterveydenhuollolle ja Pirkanmaan Voimia Oy:lle.

Perusparannuksessa alimman kellarikerroksen vanha hiilivarasto puretaan ja osa matalista varastotiloista poistetaan käytöstä. Liikuntasalisiiven varastot muutetaan henkilökunnan sosiaalitiloiksi ja varastoiksi. Oppilashuollon tiloja muutetaan ja iltapäiväkerhon tilasta tulee yleiskäyttöinen opetustila. Keittiön ja ruokasalin pinta-alaa kasvatetaan vastaamaan koulun maksimioppilasmäärää.

Muutoksen yhteydessä saadaan uusi toimiva sisäyhteys rakennuksen eri osien välille. Matalassa siivessä sijainneet esiopetuksen tilat muutetaan oppilaiden puku- ja pesutiloiksi, joista on lyhyt yhteys liikuntasaliin. Salin iltakäyttö on uudistuksen jälkeen helppo erottaa muista tiloista tarvittaessa. Ensimmäisessä kerroksessa käsityön tiloista muodostetaan yhtenäinen kokonaisuus ja entiset oppilas-wc:t muutetaan joustavaksi kirjasto-multimediatilaksi.

Toteutuksessa varaudutaan tuleviin oppilasmäärien muutoksiin ja erityisluokkien tarpeisiin rakentamalla osaan kotiluokkatiloista siirtoseinät. Ulko-ovet kunnostetaan ja korkean siiven päätyyn toteutetaan uusi esteetön kulkuyhteys ulkoa sekä uusi hissi.

Osa rakennuksen pinnoista toteutetaan vanhan mallin mukaiseksi. Vanhat kaakeliuunit eivät ole käytössä, mutta ne säilytetään koristeina ja muistumana alkuperäisestä 40-luvun lopun rakennuksesta.

Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on ollut hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Rakennukseen valitaan mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet.  Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus.

Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Mikael Nordenswan ja Bertel Strömmer. Koulu on valmistunut vuonna 1950, eikä sitä ole aiemmin varsinaisesti perusparannettu lukuun ottamatta ilmanvaihtojärjestelmän rakentamista 1990-luvulla.

Koulu toimii rakennustöiden ajan väistötiloissa Sammon koulun uudisrakennuksessa ja päiväkodissa. Samalla tontilla koulun länsipuolella sijaitseva Kissanmaan siirtokelpoinen päiväkoti ei ole hankkeessa mukana.

Kattorakenteita: puinen vesikatto sisäpuolelta ja betoninen lattia, sivuilla puiset palkit.
Kuva työmaalta toukokuussa 2025. Vanhat kattorakenteet olivat hyvässä kunnossa ja ne säilytetään. IV-konehuone tehdään tähän tilaan, räystäät uusitaan ja tuuletusta parannetaan.
Koulun sisältä: lattiamateriaalit purettu pois ja katosta roikkuu purkumateriaalia, sivulla kasa purkujätettä.
Kuva työmaalta toukokuussa 2025. Rakennuksen tekniikka uusitaan kokonaan ja sisään rakennetaan siirtoseiniä.
Havainnekuva, jossa kaksi vaaleata koulurakennusta joiden etualalla juoksee lapsia.
Havainnekuva Kissanmaan koulusta perusparannuksen jälkeen

Osoite
Hippoksenkatu 5

Aikataulu
Rakennustyöt on aloitettu helmikuussa 2024 ja ne valmistuvat syyskuussa 2025, jonka jälkeen varataan aikaa kalustamiseen ja varusteluun ennen koulun muuttoa takaisin Kissanmaalle.

Kustannusarvio
15 250 000 euroa

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Forssi Oy

LVI-suunnittelu
Rejlers Finland Oy

Sähkösuunnittelu
Sweco Talotekniikka Oy

Rakennesuunnittelu
Sweco Rakennetekniikka Oy

Keittiölaitesuunnittelu
Design Lime Oy

Akustiikkasuunnittelu
A-insinöörit, rakennesuunnittelu

Pohjatutkimus
Taratest Oy

Pääurakoitsija
Lujatalo Oy

Putkiurakoitsija
Bravida Finland Oy

Ilmanvaihtourakoitsija
A-Saarinen Oy

Sähköurakoitsija
Epilän Sähkökone Oy

Automaatiourakoitsija
Fidelix Oy

Rakennuttaminen
Tampereen Tilapalvelut Oy
Hankepäällikkö Antti Lakka

Henkilökuvassa hankepäällikkö Antti Lakka.

Jutellaanko lisää?

Antti Lakka
Hankepäällikkö

Puhelin 040 553 8008

Tutustu työhömme

Kiinteistöjen nosto-ovien korjaustöiden kumppanirekisteri

Voit hakea Tilapalveluiden nosto-ovien korjaustöiden kumppanirekisteriin.

Aleksanterin koulutalojen perusparannuksen suunnittelu alkaa

Koulun rakennuksissa nykyaikaistetaan tekniikkaa ja päivitetään sisätilat vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan.