Tiedonkeruuohjeistukset

Tiedonkeruuohjeistus on menettelytapa kiinteistötiedon keräämiseen Tilapalvelujen rakennushankkeissa.

Yleiset tiedonkeruun materiaalit