Hyppää sisältöön

Asiakastyytyväisyys kasvussa usealla osa-alueella

Jaa somessa:

Asiakastyytyväisyys kasvussa usealla osa-alueella

Tilapalveluiden vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Kiitokset jälleen kaikille vastanneille. Asiakastyytyväisyys on kaiken kaikkiaan hyvällä tasolla, ja parannusta viime vuodesta sekä aiemmista vuosista on nähtävissä useilla osa-alueilla.

Tutkimuksessa selvitetään asiakkaidemme tyytyväisyyttä palvelumme eri osa-alueisiin. Arviointiasteikko on 1–5. Parhaat arviot eli keskiarvon 4 tai enemmän saivat asiantuntemus, palvelualttius, isännöinnin toimivuus, valaistuksen riittävyys sekä sisäilmaprosessin johtamisen laatu. Heikoimpia pisteitä (3,3–3,5) saivat ulkoalueiden hoito, AV-laitteiden toimivuus, tiedonkulku sekä sisätilojen siisteys.

Parannusta edellisiin vuosiin nähdään erityisesti kyvyssä kehittää toimintaa, tavoitteiden saavuttamisessa, kiinteistöhuollon ja isännöinnin toimivuudessa sekä sisäilman laadussa ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudessa. Viime vuoteen verrattuna pientä laskua nähdään tiedonkulussa, viankorjausten toimivuudessa, vuokralaskutuksen oikeellisuudessa sekä AV-laitteiden toimivuudessa.

Koko aineistoa koskevassa vapaamuotoisessa positiivisessa palautteessa korostuu ammattitaito, palvelualttius, isännöinnin toimivuus, pitkäjänteisyys ja kehittäminen. Kehityskohteina tulee esiin tiedonkulkuun liittyviä asioita, korjaustöistä/vikailmoituksista ja töiden etenemisestä tiedottaminen, laskutus, alihankkijoiden toiminta sekä ulkotyöt.

Tutkimus on tärkeä osa jatkuvaa toimintamme kehittämistä. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä useilla, jatkuvilla kyselyillä ja pyrimme rakentamaan entistäkin laadukkaampaa ja sujuvampaa palvelua asiakkaillemme.

Tutkimukseen vastasi 137 henkilöä ja vastausprosentti oli 43. Tutkimusta toteuttaa Innolink jatkuvana tutkimuksena vuoden mittaan sähköpostitse lähetettävillä kyselyillä ja puhelimitse. Tulokset kootaan yhteen kerran vuodessa.

Vapaamuotoisten kysymysten vastauksia

Tutustu työhömme

Tampereen virastotalon peruskorjaus ja laajennus

Tampereen virastotalon peruskorjaus ja laajennus aloitetaan toukokuussa 2023, ja rakennustyöt valmistuvat kesällä 2026. Tampereen Tilapalvelut toimii hankkeen rakennuttajana, ja projektinjohtourakoitsijaksi on valittu YIT Suomi Oy.

Pyynikintie 2, perusparannus

Pyynikintie 2:n rakennus on perusparannettu koulujen väistötilaksi, yläkoulujen aineopetustiloiksi sekä Hatanpään lukion pysyviksi tiloiksi.