Hyppää sisältöön

Asiakastyytyväisyys kasvussa usealla osa-alueella

Jaa somessa:

Asiakastyytyväisyys kasvussa usealla osa-alueella

Tilapalveluiden vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Kiitokset jälleen kaikille vastanneille. Asiakastyytyväisyys on kaiken kaikkiaan hyvällä tasolla, ja parannusta viime vuodesta sekä aiemmista vuosista on nähtävissä useilla osa-alueilla.

Tutkimuksessa selvitetään asiakkaidemme tyytyväisyyttä palvelumme eri osa-alueisiin. Arviointiasteikko on 1–5. Parhaat arviot eli keskiarvon 4 tai enemmän saivat asiantuntemus, palvelualttius, isännöinnin toimivuus, valaistuksen riittävyys sekä sisäilmaprosessin johtamisen laatu. Heikoimpia pisteitä (3,3–3,5) saivat ulkoalueiden hoito, AV-laitteiden toimivuus, tiedonkulku sekä sisätilojen siisteys.

Parannusta edellisiin vuosiin nähdään erityisesti kyvyssä kehittää toimintaa, tavoitteiden saavuttamisessa, kiinteistöhuollon ja isännöinnin toimivuudessa sekä sisäilman laadussa ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudessa. Viime vuoteen verrattuna pientä laskua nähdään tiedonkulussa, viankorjausten toimivuudessa, vuokralaskutuksen oikeellisuudessa sekä AV-laitteiden toimivuudessa.

Koko aineistoa koskevassa vapaamuotoisessa positiivisessa palautteessa korostuu ammattitaito, palvelualttius, isännöinnin toimivuus, pitkäjänteisyys ja kehittäminen. Kehityskohteina tulee esiin tiedonkulkuun liittyviä asioita, korjaustöistä/vikailmoituksista ja töiden etenemisestä tiedottaminen, laskutus, alihankkijoiden toiminta sekä ulkotyöt.

Tutkimus on tärkeä osa jatkuvaa toimintamme kehittämistä. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä useilla, jatkuvilla kyselyillä ja pyrimme rakentamaan entistäkin laadukkaampaa ja sujuvampaa palvelua asiakkaillemme.

Tutkimukseen vastasi 137 henkilöä ja vastausprosentti oli 43. Tutkimusta toteuttaa Innolink jatkuvana tutkimuksena vuoden mittaan sähköpostitse lähetettävillä kyselyillä ja puhelimitse. Tulokset kootaan yhteen kerran vuodessa.

Vapaamuotoisten kysymysten vastauksia

Tutustu työhömme

Nekalan koulun muutos kulttuurin tiloiksi

Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi on aloitettu. Tilat remontoidaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimijoiden käyttöön, ja tilat pyritään saamaan käyttöön tammikuussa 2026.   

Aleksanterin koulun perusparannus

Aleksanterin koulun kolme koulurakennusta peruskorjataan. Rakennuksissa nykyaikaistetaan tekniikkaa ja päivitetään sisätilat vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan.