Sisäilmaoppaat ja -ohjeistukset

Tampereen kaupungilla on työnantajana velvoite huolehtia työntekijöiden ja muiden käyttäjien turvallisuudesta ja terveydestä työssä, mikä tarkoittaa myös hyvästä sisäilmasta huolehtimista.Tilapalvelut tarkkailee kaupungin kiinteistöissä sisäilman laatua ja sisäilma pyritään pitämään tasokkaana ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Tilapalvelut on kehittänyt laaduntarkkailua varten toimintamalleja sekä uudistanut sisäilmaohjeistuksen. Turvallisen sisäilman kannalta on tärkeää, että kehitettyjä toimintamalleja noudatetaan jokapäiväisessä toiminnassa.

Sisäilmaopas tilojen käyttäjille

Olemme päivittäneet keväällä 2016 julkaistun oppaan tilojen käyttäjille sisäilma-asioiden hoitamisesta Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa. Uusi opas 2017 on luettavissa alla olevasta liitteestä.

Sisäilmaopas tilojen käyttäjille (pdf, 4MB)

Koko sisäilmaohjeistus

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistuksessa annetaan ohjeet sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun sekä ratkaistujen sisäilmaongelmien jälkikäsittelyyn.

Sisäilmaohjeistus Tampereen kaupungin palvelurakennuksiin (pdf, 172 KB)

LIITE 1: Rakennuksen sisäymparistön havaintolomake (pdf, 36 KB)

LIITE 2: Tekninen tarkastus (Tilapalvelujen/kaupungin sisäinen)

LIITE 3: Sisäilmatyöryhmän toimintaohje (pdf, 29 KB)

LIITE 4: Sisäilmatyöryhmän viestintäsuunnitelma (pdf, 39 KB)

LIITE 5: Ohje sisäilmatutkimuksen ja -korjauksen teettämiseen (pdf, 61 KB)

LIITE 6: Irtaimiston puhdistusohje (pdf, 866KB)

LIITE 7: Terveydellisen riskin arviointi (pdf, 45 KB)

LIITE 8: Sisäilmaongelmaepäilyn käsittely -ohjekortti (pdf, 11 KB)

LIITE 9 Ohje sisäilmaoireilevalle ja hänen lääkärilleen lääkärin arviota varten.pdf (pdf, 27 KB)

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa

Siivottavuusopas päiväkoti- ja peruskoulutilojen ja toisen asteen oppilatosten käyttäjille on julkaistu 2017 ja ne ovat luettavissa alla olevista liitteistä.

Siivottavuusopas päiväkoti- ja peruskoulutilojen käyttäjälle 2018 (pdf, 360 KB)

Siivottavuusopas toisen asteen opiskelutilojen käyttäjälle 2018 (pdf, 380 KB)

Siivottavuusopas avo- ja asumispalvelutilojen käyttäjälle 2018 (pdf, 705 KB)

Tampereen kaupungin sisäilman ohjausryhmä

Ohjausryhmän toimintasuunnitelma

Tampereen kaupungin eri toimialojen yhteyshenkilöt on kerätty yhteen sisäilman ohjausryhmään sopimaan yhdenmukaisesta toiminnasta sisäilma-asioiden hoidossa ja sisäilmaan liittyvän tiedon jakamisesta kullekin taholle.

Ohjausryhmän kokouksissa päivitetään Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeistusta ja käydään läpi eri toimialojen sisäilmaongelmia, niiden määrää ja kehitystä. Ohjausryhmä seuraa sisäilma-alan uusimpia tutkimuksia, toimintaohjeita ja innovaatioita. Jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin sisäilmakoulutuksiin ja tuovat uusimmat tiedot ohjausryhmän jäsenten tietoon.

Ohjausryhmän työn tavoitteena on saada kaikille kaupungin työntekijöille ja tilojen käyttäjille riittävät ja oikeat tiedot sisäilma-asioiden hoitamisesta. Samalla tavoitteena on saada sisäilmaongelmien hoitoprosessi enemmän kohti ennaltaehkäisyä. Havaitut sisäilmaongelmat hoidetaan sovitun prosessin mukaisesti yhteistyöllä mahdollisimman avoimesti ja ammattitaitoisesti.

Ohjausryhmä kokoontuu 2 – 4 kertaa vuodessa.

Ohjausryhmän jäsenet 2019

Laura Pyykkö, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja, Tampereen Tilapalvelut Oy
Heidi Puustinen, ylläpitoasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
Riitta Järvinen, ympäristöinsinööri, Tampereen kaupunki, Ympäristöterveys
Tarja Hartikainen, terveystarkastaja, Tampereen kaupunki, Ympäristöterveys
Erja Koskinen, suunnittelija, Kasvatus- ja opetuspalvelut
Raimo Laaksonen, työsuojeluvaltuutettu, Kasvatus- ja opetuspalvelut
Sami Uusitalo, työhyvinvointipäällikkö, henkilöstöyksikkö
Harri Haraholma, suunnittelija, sairaala- ja kuntoutuspalvelut
Joni Hakala, tekninen päällikkö, pelastuslaitos
Sisko Hiltunen, suunnittelujohtaja, Hyvinvoinnin palvelualue esikunta
Ulla-Maija Höglund, hygieniahoitaja, Tampereen kaupungin infektioiden torjuntayksikkö
Matti Tanski, suunnittelija, Pirkanmaan Voimia Oy
Elina Ahtiala-Huotari, tuotekehitysvastaava, Pirkanmaan Voimia Oy
Tuomas Sorto, sisäilmavastuutyöterveyslääkäri, Pirte
Eerik Laulajainen, työsuojelupäällikkö, 2. asteen koulutus
Tuula Haapio, työsuojelupäällikkö, Avo- ja asumispalvelut
Ari Kaikkonen, työsuojeluvaltuutettu (sisäilma-asiat), Avo- ja asumispalvelut
Isto Koskinen, LVI-tarkastuspäällikkö, rakennusvalvonta
Anni Andrejeff, kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä
Anne Karinen, kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä
Mikko Niskanen, kiinteistö- ja kehityspäällikkö, Tredu-Kiinteistöt Oy
Ville Raatikainen, vastaava rehtori, Kasvatus- ja opetuspalvelut
Petri Peltonen, vastaava rehtori, Kasvatus- ja opetuspalvelut
Tanja Moisala, palvelupäällikkö, Kasvatus- ja opetuspalvelut
Elli Rasimus, palvelupäällikkö, Kasvatus- ja opetuspalvelut
Pia Mikkola, palvelupäällikkö, Kasvatus- ja opetuspalvelut
Kirsi Lahtinen, palvelupäällikkö, Kasvatus- ja opetuspalvelut

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (pdf, 501KB)

Sisäilmatiedotteet

2019

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 2/2019 (pdf, 53KB)

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 3/2019 (pdf, 45KB)

2017

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 1/2017 (pdf, 32KB)

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 2/2017 (pdf, 33KB)

2016

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 3/2016 (pdf, 34KB)

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 4/2016 (pdf, 36KB)

Helpdesk 040 703 4999 Helpdesk sähköposti Yhteystiedot