Hyppää sisältöön

Sisäilmaoppaat ja -ohjeistukset

Tampereen kaupungilla on työnantajana velvoite huolehtia työntekijöiden ja muiden käyttäjien turvallisuudesta ja terveydestä työssä, mikä tarkoittaa myös hyvästä sisäilmasta huolehtimista.Tilapalvelut tarkkailee kaupungin kiinteistöissä sisäilman laatua ja sisäilma pyritään pitämään tasokkaana ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Tilapalvelut on kehittänyt laaduntarkkailua varten toimintamalleja sekä uudistanut sisäilmaohjeistuksen. Turvallisen sisäilman kannalta on tärkeää, että kehitettyjä toimintamalleja noudatetaan jokapäiväisessä toiminnassa.

Sisäilmaopas tilojen käyttäjille

Sisäilmaopas tilojen käyttäjille 2020 (pdf, 523kb)

Koko sisäilmaohjeistus

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistuksessa annetaan ohjeet sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun sekä ratkaistujen sisäilmaongelmien jälkikäsittelyyn. Sisäilmaohjeistus on päivittymässä.

Sisäilmaohjeistus Tampereen kaupungin palvelurakennuksiin (päivittymässä, ei linkkiä tällä hetkellä)

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa

Siivottavuusopas päiväkoti- ja peruskoulutilojen ja toisen asteen oppilatosten käyttäjille on julkaistu 2017 ja ne ovat luettavissa alla olevista liitteistä.

Siivottavuusopas päiväkoti- ja peruskoulutilojen käyttäjälle 2018 (pdf, 360 KB)

Siivottavuusopas toisen asteen opiskelutilojen käyttäjälle 2018 (pdf, 380 KB)

Siivottavuusopas avo- ja asumispalvelutilojen käyttäjälle 2018 (pdf, 705 KB)

Tampereen kaupungin sisäilman ohjausryhmä

Ohjausryhmän toimintasuunnitelma

Tampereen kaupungin eri toimialojen yhteyshenkilöt on kerätty yhteen sisäilman ohjausryhmään sopimaan yhdenmukaisesta toiminnasta sisäilma-asioiden hoidossa ja sisäilmaan liittyvän tiedon jakamisesta kullekin taholle.

Ohjausryhmän kokouksissa päivitetään Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeistusta ja käydään läpi eri toimialojen sisäilmaongelmia, niiden määrää ja kehitystä. Ohjausryhmä seuraa sisäilma-alan uusimpia tutkimuksia, toimintaohjeita ja innovaatioita. Jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin sisäilmakoulutuksiin ja tuovat uusimmat tiedot ohjausryhmän jäsenten tietoon.

Ohjausryhmän työn tavoitteena on saada kaikille kaupungin työntekijöille ja tilojen käyttäjille riittävät ja oikeat tiedot sisäilma-asioiden hoitamisesta. Samalla tavoitteena on saada sisäilmaongelmien hoitoprosessi enemmän kohti ennaltaehkäisyä. Havaitut sisäilmaongelmat hoidetaan sovitun prosessin mukaisesti yhteistyöllä mahdollisimman avoimesti ja ammattitaitoisesti.

Ohjausryhmä kokoontuu 2 – 4 kertaa vuodessa.

Ohjausryhmän jäsenet 2020

Laura Pyykkö, sisäilma-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy, puheenjohtaja
Jenni Rämälä, sisäilma-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
Heidi Puustinen, ylläpitoasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy
Anni Andrejeff, kiinteistöpäällikkö, KITIA
Mikko Niskanen, kiinteistökehityspäällikkö, Tredu-Kiinteistöt Oy
Ville Raatikainen, vastaava rehtori, kasvatus- ja opetuspalvelut
Petri Peltonen, vastaava rehtori, kasvatus- ja opetuspalvelut
Pia Mikkola, palvelupäällikkö, kasvatus- ja opetuspalvelut
Elli Rasimus, palvelupäällikkö, kasvatus- ja opetuspalvelut
Kirsi Lahtinen, palvelupäällikkö, kasvatus- ja opetuspalvelut
Tanja Moisala, palvelupäällikkö, kasvatus- ja opetuspalvelut
Raimo Laaksonen, työsuojeluvaltuutettu, kasvatus- ja opetuspalvelut
Riitta Järvinen, ympäristöinsinööri, ympäristöterveys
Tarja Hartikainen, terveysinsinööri, ympäristöterveys
Sami Uusitalo, työhyvinvointipäällikkö, konsernihallinto
Harri Haraholma, suunnittelija, sosiaali- ja terveyspalvelut
Tuula Haapio, hallintopäällikkö ja työsuojelupäällikkö, sosiaali- ja terveyspalvelut
Ari Kaikkonen, työsuojeluvaltuutettu, sosiaali- ja terveyspalvelut
Matti Tanski, asiakasvastaava, Pirkanmaan Voimia Oy
Elina Ahtiala-Huotari, tuotekehitysvastaava, Pirkanmaan Voimia Oy
Tuomas Sorto, työterveyslääkäri, Pirte
Eerik Laulajainen, työsuojelupäällikkö, 2. asteen koulutus
Ulla-Maija Höglund, hygieniahoitaja, infektioiden torjuntayksikkö
Isto Koskinen, LVI-tarkastaja, Rakennusvalvonta
Joni Hakala, tekninen päällikkö, Pelastuslaitos

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (pdf, 714KB)

Sisäilmatiedotteet

2020

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 1/2020 (pdf, 43KB)

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 2/2020 (pdf, 43KB)

2019

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 2/2019 (pdf, 53KB)

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 3/2019 (pdf, 45KB)

2017

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 1/2017 (pdf, 32KB)

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 2/2017 (pdf, 33KB)

2016

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 3/2016 (pdf, 34KB)

Sisäilman ohjausryhmän tiedote 4/2016 (pdf, 36KB)

Jätä palvelupyyntö Helpdesk 040 703 4999 Helpdesk sähköposti Yhteystiedot