Sisäilmaoppaat ja -ohjeistukset

Tampereen kaupungilla on työnantajana velvoite huolehtia työntekijöiden ja muiden käyttäjien turvallisuudesta ja terveydestä työssä, mikä tarkoittaa myös hyvästä sisäilmasta huolehtimista.Tilapalvelut tarkkailee kaupungin kiinteistöissä sisäilman laatua ja sisäilma pyritään pitämään tasokkaana ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Tilapalvelut on kehittänyt laaduntarkkailua varten toimintamalleja sekä uudistanut sisäilmaohjeistuksen. Turvallisen sisäilman kannalta on tärkeää, että kehitettyjä toimintamalleja noudatetaan jokapäiväisessä toiminnassa.

Toimintasuunnitelma

Tampereen kaupungin eri toimialojen yhteyshenkilöt on kerätty yhteen sisäilman ohjausryhmään sopimaan yhdenmukaisesta toiminnasta sisäilma-asioiden hoidossa ja sisäilmaan liittyvän tiedon jakamisesta kullekin taholle.

Ohjausryhmän kokouksissa päivitetään Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeistusta ja käydään läpi eri toimialojen sisäilmaongelmia, niiden määrää ja kehitystä. Ohjausryhmä seuraa sisäilma-alan uusimpia tutkimuksia, toimintaohjeita ja innovaatioita. Jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin sisäilmakoulutuksiin ja tuovat uusimmat tiedot ohjausryhmän jäsenten tietoon.

Ohjausryhmän työn tavoitteena on saada kaikille kaupungin työntekijöille ja tilojen käyttäjille riittävät ja oikeat tiedot sisäilma-asioiden hoitamisesta. Samalla tavoitteena on saada sisäilmaongelmien hoitoprosessi enemmän kohti ennaltaehkäisyä. Havaitut sisäilmaongelmat hoidetaan sovitun prosessin mukaisesti yhteistyöllä mahdollisimman avoimesti ja ammattitaitoisesti.

Sisäilmaopas tilojen käyttäjille

Olemme päivittäneet keväällä 2016 julkaistun oppaan tilojen käyttäjille sisäilma-asioiden hoitamisesta Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa. Uusi opas 2017 on luettavissa alla olevasta liitteestä.

Sisäilmaopas tilojen käyttäjille (pdf, 4MB)

Koko sisäilmaohjeistus

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistuksessa annetaan ohjeet sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun sekä ratkaistujen sisäilmaongelmien jälkikäsittelyyn.

Sisäilmaohjeistus Tampereen kaupungin palvelurakennuksiin (pdf, 172 KB)

LIITE 1: Rakennuksen sisäymparistön havaintolomake (pdf, 36 KB)

LIITE 2: Tekninen tarkastus (Tilapalvelujen/kaupungin sisäinen)

LIITE 3: Sisäilmatyöryhmän toimintaohje (pdf, 29 KB)

LIITE 4: Sisäilmatyöryhmän viestintäsuunnitelma (pdf, 39 KB)

LIITE 5: Ohje sisäilmatutkimuksen ja -korjauksen teettämiseen (pdf, 61 KB)

LIITE 6: Irtaimiston puhdistusohje (päivittymässä)

LIITE 7: Terveydellisen riskin arviointi (pdf, 45 KB)

LIITE 8: Sisäilmaongelmaepäilyn käsittely -ohjekortti (pdf, 11 KB)

LIITE 9 Ohje sisäilmaoireilevalle ja hänen lääkärilleen lääkärin arviota varten.pdf (pdf, 27 KB)

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa

Siivottavuusopas päiväkoti- ja peruskoulutilojen ja toisen asteen oppilatosten käyttäjille on julkaistu 2017 ja ne ovat luettavissa alla olevista liitteistä.

Siivottavuusopas päiväkoti- ja peruskoulutilojen käyttäjälle 2018 (pdf, 360 KB)

Siivottavuusopas toisen asteen opiskelutilojen käyttäjälle 2018 (pdf, 380 KB)

Siivottavuusopas avo- ja asumispalvelutilojen käyttäjälle 2018 (pdf, 705 KB)

Helpdesk 040 703 4999 Helpdesk sähköposti Yhteystiedot