Hyppää sisältöön

Pispalan koulun perusparannus

Jaa somessa:

Pispalan koulun perusparannus

 

Pispalan koulu sijaitsee Ylä-Pispalan kaupunginosassa osoitteessa Pispalanharju 47. Rakennus valmistui vuonna 1915. Edellinen peruskorjaus on tehty vuonna 1984, ja lisäksi rakennus on vaatinut useita pienempiä muutos- ja korjaustoimenpiteitä.

Koulu on mitoitettu 300 oppilaalle, josta esiopetuksessa on 40. Koulussa on luokat 1–6 kaksisarjaisena. Perusparannus ei tule vaikuttamaan oppilasmäärään. Tilat on suunniteltu toimintakykyisemmiksi, ja lisäksi mahdollistetaan niiden iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Rakennus on alun perin rakennettu useassa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 1915 ja sitä laajennettiin jo vuonna 1922. Alueen oppilasmäärän edelleen kasvaessa koulua laajennettiin edelleen vuonna 1943.

Rakenteissa näkyy vuosikymmenten erilaiset tavat rakentaa ja vaihtelevat materiaalit. Nyt tehtävässä perusparannuksessa rakenteet avataan ja korjataan nykyvaatimuksien mukaisiksi huomioiden rakenteiden turvallisuuden ja terveellisyyden. Sisätilat rakennetaan nykyaikaisiksi myös esteettömyys huomioiden, lisäksi talotekniikka rakennetaan täysin uudeksi. Samalla vanhaa arkkitehtuuria kunnioitetaan niin ulkokuoressa, kuin myös sisätiloissa.

Monikerroksinen perinteinen koulurakennus.
Havainnekuva perusparannetusta Pispalan koulusta.

Tulevat muutokset:

Rakennuksen kantavista rakenteista johtuen tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan, ja muutoksilla keskitytään parantamaan toiminnallisuutta sekä oppimisympäristöä.

Esi- ja alkuopetuksen tilat keskitetään ensimmäiseen kerrokseen. Hallinnon, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat tulevat toiseen kerrokseen yhdeksi kokonaisuudeksi. Pohjakerroksen toimettomiksi jääviin tiloihin sijoitetaan vahtimestarin tila, oppimateriaalivarasto, inva-wc sekä siivouskeskus. Lisäksi rakennetaan henkilöhissi sekä oppilas-wc-tilat kerroksiin.

Henkilöhissin, tarvittavien kaidehissien sekä irtoluiskien avulla rakennuksesta saadaan esteetön. Rakennuksen alkuperäinen henki säilytetään sisätiloja korjatessa, julkisivu rapattaessa ja ikkunoita uusittaessa. Myös talotekniikka uudistetaan kokonaan.

Pispalan koulun parannustyöt alkoivat heinäkuun lopussa 2020. Niiden on määrä valmistua helmikuun lopussa 2022 siten, että rakennus on otettavissa koulun käyttöön kalustusta ja varustelua varten maaliskuussa 2022.

Työmaan tilannetiedote

22.12.2020
Pispalan koulun perusparannus valmistuu vuoden 2021 lopussa. Työmaalla on paljon purkutöitä tehtävänä, mutta nyt päästään tekemään jo uusia rakenteitakin. Koulurakennuksen A-osa on peitettynä sääsuojalla, jonka alla vesikaton purkutyöt tehtiin. Rakennuksen B-lohkolle saadaan sääsuoja pystytettyä tammi-helmikuun vaihteessa. Tällöin alkavat B-lohkon vesikaton purkutyöt. A-lohkon vesikatolle tulevan IV-konehuoneen teräsrakenteiden kasaus alkaa työmaalla viikolla 52.

Piha-alueilla on purettu vanhoja tukimuureja, joiden tilalle on nyt saatu valettua uudet tukimuurit. Keväällä kunnostetaan vielä yksi pihan tukimuureista. Lopullisen ulkonäön piha saa syksyllä 2021. Rakennuksen julkisivujen kunnostustyöt alkavat keväällä 2021, jolloin vanhat julkisivurappaukset puretaan pois. Julkisivut rapataan uudestaan ja rappaustyöt ovat valmiit kesällä.

3. kerroksessa on päästy eniten tekemään uutta. Kerroksessa on käynnissä väli- ja yläpohjan
villoitus ja levytystyöt, joiden perään tasoitustyöt on päästy aloittamaan. Kerrokseen on myös
valettu uudet plaano-lattiat. Koulurakennuksen alimmissa kerroksissa tehdään vielä purkutöitä.
Lähes kaikki pintarakenteet uusitaan, mutta osa vanhoista rakenteista säästetään ja kunnostetaan.

Työmaalla tehdään töitä arkisin kello 7–21 välillä. Äänekkäät työt pyritään ajoittamaan kello 7–18 välille.

Pispalan alueen tienhoidosta vastaavan tahon pyydetään huolehtimaan teiden riittävästä
aurauksesta ja hiekoituksesta, jotta työmaaliikenne pääsee esteettä kohteeseen.
Alueen asukkaiden tulee osaltaan hoitaa autojen paikoitus ja liikenne siten, että raskas kalusto ja muu työmaaliikenne sopii liikkumaan tiheään asutulla alueella ja kapeilla teillä.

Työmaan läheisyydessä liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen.

Rakentavin terveisin,
Karoliina Autio
Työmaainsinööri
Rakennus K. Karhu Oy

Havainnekuvia Pispalan koulusta:

Remonttikuvia Pispalan koulusta:

Sijainti:
Pispalanharju 47, Tampere

Aikataulu:
Rakennustöiden on määrä valmistua helmikuussa 2022

Kustannusarvio:
Hankkeen kustannusarvio on 10 000 000 € (alv 0 %)

Rakennuttaja:
Tampereen Tilapalvelut Oy, projektipäällikkö Panu Hirvonen

Pääurakoitsija:
Rakennus K Karhu Oy

Putkiurakoitsija:
Näsin vesijohtoliike Oy

Ilmanvaihtourakoitsija:
Ilmanvaihtotyöt A. Saarinen Oy

Sähköurakoitsija:
Epilän sähkökone Oy

Rakennusautomaatiourakoitsija:
Fidelix Oy

Pääsuunnittelija:
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy

Pihasuunnittelu:
Ramboll Finland Oy

Rakennesuunnittelu
Sweco Rakennetekniikka Oy

LVI-suunnittelu:
LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy

RAU-suunnittelu:
LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy

Sähkösuunnittelu:
Karawatski Oy

GEO-suunnittelu:
Sweco Rakennetekniikka Oy

Akustiikkasuunnittelu:
A-insinöörit suunnittelu Oy

Keittiösuunnittelu:
SITOWISE Oy

panu_hirvonen_tilapalvelut_

Jutellaanko lisää?

Panu Hirvonen
Hankeinsinööri

Puhelin 040 8064055

Tutustu työhömme

Pyynikintie 2, perusparannus

Pyynikintie 2:n rakennus perusparannetaan koulujen väistötilaksi, yläkoulujen aineopetustiloiksi sekä Hatanpään lukion pysyviksi tiloiksi.

Messukylän koulun puurakennuksien 1 ja 2 sekä kivirakennuksen perusparannus

Messukylän koulua perusparannetaan. Rakennustyöt valmistuvat vuoden 2023 lopussa.

Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennus

Etelä-Hervantaan rakennetaan uusi koulu ja päiväkoti sekä samaan yhteyteen suun terveydenhuollon tilat. Rakennustyöt on aloitettu huhtikuussa 2021 ja rakennuksen on tarkoitus valmistua toukokuussa 2023.

Jätä palvelupyyntö Helpdesk 040 703 4999 Helpdesk sähköposti Yhteystiedot